Innehåll

Balans nr 1 2006

FAR mot nya mål

Branschen och revisorsrollen har hamnat i fokus de senaste åren, inledde Dan Brännström ett avsnitt om framtiden.

Han kommenterade också det faktum att FAR nu är på väg att gå från intresseförening till branschorganisation. (Läs presidiets artikel i Balans nr 12/2005 sid. 14.)

– Det innebär ökat fokus på de affärsmässiga förutsättningarna. Ett synligare och tydligare FAR, vad tycker egentligen FAR i olika frågor? Och revisorer och specialister i samverkan.

Dan Brännström berättade också att FAR kommer att göra verksamhetsområdena i branschen – revision, redovisning, skatt och rådgivning – tydligare också inom FAR.

– I måndags [21 november, se Balans nr 12/2005 sid. 40–41] gick startskottet för FAR:s skattesektion, sa Dan Brännström och presenterade Ernst Forsberg som är ordförande i interimsstyrelsen för skattesektionen.

– I och med skattesektionen får vi skattespecialister bland annat ett kollegialt forum där vi kan diskutera viktiga bransch- och yrkesfrågor, menade Ernst Forsberg.

Dan Brännström tog också upp det nya åttonde bolagsrättsliga direktivet som reglerar revisionsbranschen och menade att det öppnar upp möjligheten för en tudelning av regelsystemen – för små och stora företag.

– I detta sammanhang pratar många om förenkling. Vi har dragit igång en grupp som ska arbeta med dessa frågor med fokus på redovisning, revision och bolagsrätt.

– Har ni idéer eller förslag: hör av er till oss på kansliet!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...