Balans nr 1 2006

”Alla delar i koncernen har gått mycket bra”

FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström, inledde stämman med att konstatera att det ekonomiska utfallet för koncernen var mycket gott.

– Alla delar i koncernen har gått mycket bra och för vissa delar är det all time high, sa Dan Brännström.

Stämman beslutade att inte återbetala årets vinst till ledamöterna utan i stället bygga upp en buffert för framtida satsningar, exempelvis i samband med samgåendet med Svenska Revisorsamfundet SRS.

I samband med detta beslut kom en fråga från en stämmodeltagare:

– Känner vi till SRS resultat? Vet vi hur mycket de satsar per medlem?

Dan Brännström svarade att det inte har gjorts någon direkt analys av SRS:s finansiella ställning.

– Tills vi har gått ihop är det Business as usual som gäller, sa han.

Tack vare det goda resultatet finns inga behov av att höja årsavgiften och stämman beslutade om oförändrad årsavgift för 2006.

Kommersiella verksamheter

FAR Förlag:s VD, Marie Wernerman berättade att resultatet för räkenskapsåret 2004/05 blev närmare 11,3 miljoner kronor.

– Det är det bästa resultatet i bolagets historia och kommer av hårt arbete och god kostnadskontroll.

Marie Wernerman berättade att FAR Förlag slagit rekord i antal titlar under året – totalt 12 stycken, varav två är nya.

Även IREV:s VD Christina Sahlin kunde stoltsera med ett ”all time high-resultat”. IREV har lyckats vända förlust till vinst och resultatet för 2004/05 blev en vinst på närmare 5,2 miljoner kronor (FAR:s resultatandel var drygt 4,1 miljoner). Förra året gjorde bolaget en förlust på drygt 2,6 miljoner.

– Det är mycket roligare att stå här och prata i år än det var förra året. Vi är oerhört stolta över resultatet på nästan 5,2 miljoner.

Christina Sahlin berättade också att IREV har anställt en auktoriserad revisor från och med årsskiftet för att höja kompetensen inom företaget.

Dan Brännström meddelade att även Balans har gjort ett mycket bra resultat, drygt 1,1 miljoner.

Därefter fastställdes årsredovisningen för FAR och koncernen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

När det gäller samgåendet med SRS så är målet att den nya organisationen ska vara klar den 1 september 2006. Stämman fattade ett principbeslut om samgåendet mellan FAR och SRS.

Val till styrelse m.m.

På stämman genomfördes val till FAR:s styrelse. Till ledamot för ett år valdes Anna-Clara af Ekenstam, Stockholm (nyval). Till ledamöter för två år valdes Christer Cederblad, Kristianstad (omval), Svante Forsberg, Stockholm (nyval), Göran Kjellén, Göteborg (omval), Maria Landén, Stockholm (omval), George Pettersson, Stockholm (omval) och Thomas Siesing, Göteborg (omval).

Dessutom genomfördes val till valberedningen, examensrådet, kvalitetsnämnden, disciplinnämnden och val av revisorer (se FAR:s hemsida, <www.FAR.se>).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...