Innehåll

Balans nr 10 2006

Inledning

Hösten är här och debatten i Balans har tagit ny FARt. I detta nummer av tidningen argumenterar Caisa Drefeldt och Håkan Ohlson för att det är rimligt att ett pensionsåtagande medför en avsättningsskyldighet. Stefan Engström och Martin Johansson för debatten vidare om hur man behandlar värdeöverföring från aktiebolag. De svarar på ett tidigare inlägg av Peter Åkersten och Urban Engerstedt.

Anders Torgander är författaren till en artikel om säkringsredovisning enligt IAS 39. Reglerna är i många fall krångliga. Det är de flesta inblandade överens om. Torgander ställer frågan om vi kan förvänta oss enklare internationella regler för säkringsredovisning? Svaret blir: Ja troligen, men det dröjer ganska länge.

I en intervju redogör Anders Malmeby för hur Kollegiet för svensk bolagsstyrning förenklat reglerna för intern kontroll. ”Den helt centrala frågan är att styrelsen inte behöver avge ett värdeomdöme beträffande hur väl den interna kontrollen, avseende den finansiella rapporteringen, har fungerat under det senaste räkenskapsåret” förklarar han.

Revisor Sten Eriksson i Uppsala kommer till tals i serien En vardag i branschen. Han är revisor i mindre och medelstora ägarledda företag och menar att en revisor måste arbeta med både hjärta och hjärna.

30-talet medlemmar deltog i den nya organisationens första rådsmöte i början av september. Under en kväll och en dag diskuterades allt från lokal medlemsvärvning till strategier för FAR SRS. Många förde på tal behovet av att intressera yngre revisorer och rådgivare för branschorganisationens verksamhet. Att revisorns jobb behöver bli tydligare var man också överens om.