Innehåll

Balans nr 10 2006

Inledning

Hösten är här och debatten i Balans har tagit ny FARt. I detta nummer av tidningen argumenterar Caisa Drefeldt och Håkan Ohlson för att det är rimligt att ett pensionsåtagande medför en avsättningsskyldighet. Stefan Engström och Martin Johansson för debatten vidare om hur man behandlar värdeöverföring från aktiebolag. De svarar på ett tidigare inlägg av Peter Åkersten och Urban Engerstedt.

Anders Torgander är författaren till en artikel om säkringsredovisning enligt IAS 39. Reglerna är i många fall krångliga. Det är de flesta inblandade överens om. Torgander ställer frågan om vi kan förvänta oss enklare internationella regler för säkringsredovisning? Svaret blir: Ja troligen, men det dröjer ganska länge.

I en intervju redogör Anders Malmeby för hur Kollegiet för svensk bolagsstyrning förenklat reglerna för intern kontroll. ”Den helt centrala frågan är att styrelsen inte behöver avge ett värdeomdöme beträffande hur väl den interna kontrollen, avseende den finansiella rapporteringen, har fungerat under det senaste räkenskapsåret” förklarar han.

Revisor Sten Eriksson i Uppsala kommer till tals i serien En vardag i branschen. Han är revisor i mindre och medelstora ägarledda företag och menar att en revisor måste arbeta med både hjärta och hjärna.

30-talet medlemmar deltog i den nya organisationens första rådsmöte i början av september. Under en kväll och en dag diskuterades allt från lokal medlemsvärvning till strategier för FAR SRS. Många förde på tal behovet av att intressera yngre revisorer och rådgivare för branschorganisationens verksamhet. Att revisorns jobb behöver bli tydligare var man också överens om.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...