Innehåll

Balans nr 10 2006

Noteringar: Utredning på nya vägar

Under de sista dagarna vid makten offentliggjorde den socialdemokratiska regeringen direktiv för en utredning om hur den lagstadgade revisionen (åttonde bolagsrättsliga direktivet) ska genomföras i svensk rätt. Någon utredare hann man inte utse – före valdagen. Vid pressläggningen av denna tidning var det oklart huruvida denna uppgift kommer att överlåtas till den nya regeringen eller ej. Klart var dock att en ny ministär vid behov kan komma med tilläggsdirektiv till utredaren.

I ett första steg avsåg den socialdemokratiska regeringen att utredaren skulle utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till EG-direktivet. Ett delbetänkande var tänkt att presenteras senast den 10 september 2007.

I ett andra steg skulle frågor av ”nationell karaktär” (revisionsplikten, byråjävsbestämmelser, revisorns skadeståndsskyldighet, intygande vid apportemission, avgång vid brottsanmälan etc.) behandlas. Deadline i denna del av utredningen var satt till den 10 september 2008.

Den borgerliga alliansen har som bekant en annan syn på bl.a. revisionsplikten än vad den socialdemokratiska regeringen hade. I en gemensam motion i riksdagen 2005/06 skrev de fyra allianspartierna:

”Alliansen vill slopa revisionsplikten för små företag. Detta innebär dock inte att vi öppnar för oseriös bokföring i mindre företag. Vi anser dock att det inte är rimligt att de skärpta krav på redovisning som ställts på större börsnoterade företag efter flera skandaler i USA ska drabba alla företag, även små familjeföretag”

Noteringar: FN redovisar

I början av september fattade FN:s generalförsamling beslut om att organisationen i fortsättningen ska följa International Public Sector Accouhting Standards (IPSASs). Standarder som utarbetats av IFAC Detta innebär att FN fullt ut ska periodisera alla intäkter och kostnader. Något som är ett måste för företag som följer god redovisningssed, men som inte är så vanligt inom den offentliga sektorn.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...