Innehåll

Balans nr 10 2006

Noteringar: Omvänd moms ger mindre fusk & mer krångel

Det kan bli krångligt för småföretagare, menar Gunnar Jonsson, skattekonsult hos KPMG i Stockholm, när han talar om omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn. Beslutet att införa denna nya form av momsredovisning fattades av riksdagen i början av juni. Förhoppningen är att skattefusket inom byggsektorn ska minska.

– Detta är sannolikt ett effektivt sätt att stoppa fusket, tror Gunnar Jonsson.

När lagen kommer att träda ikraft är i skrivande stund oklart. I lagrådsremissen föreslogs 1 januari 2007. Efter att EU i somras fattade beslut om att enskilda medlemsstater kan införa omvänd skattskyldighet för moms på bl.a. byggtjänster är det nu regeringen som har frågan i sin hand. På justitiedepartementet säger man att det är allt för kort om tid för att lagen ska kunna träda i kraft redan i början av nästa år.

Enligt riksdagens skatteutskott är det mycket stora belopp som svenska staten årligen går miste om – arbetsgivaravgifter, anställdas skatter och moms – genom svartarbete inom byggsektorn. ”Bortfallet av mervärdesskatt, motsvarande 20 % av oredovisade lönebelopp, kan uppskattas till minst omkring en halv miljard kronor årligen” skriver utskottet och påpekar att det totala skattebortfallet ”är väsentligt mycket större”.

Till dags dato är det säljaren av varor och tjänster som är skattskyldig, fakturerar moms och betalar in den till staten. För moms gäller dessutom avdragsrätt för ingående skatt. Genom att säljaren fakturerar moms finns ett underlag för köparens avdragsrätt. Ingående och utgående moms kvittas och resterande belopp återfås eller betalas in till staten.

I ett system med omvänd skattskyldighet ska säljaren inte ta ut moms. Det är istället köparen som i sin bokföring och momsdeklaration redovisar utgående moms på inköp och samtidigt gör motsvarande avdrag, förklarar Gunnar Jonsson och tillägger:

– I praktiken kommer moms sällan att betalas.

Den nya lagen gäller endast byggtjänster. Och inte vilka byggtjänster som helst. Tjänsterna ska gälla mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader, byggstädning och uthyrning av bemannade bygg- och anläggningsmaskiner. Arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning vid byggen omfattas inte av omvänd skatt. Det finns också vissa begränsningar vad gäller köparens verksamhet.

– Det kan bli svårt för särskilt mindre företag att veta vilka tjänster som omfattas av omvänd skatt, anser Gunnar Jonsson.

– Det kan skapa problem att man ska kontrollera riktigheten av inkommande fakturor. Gäller fakturan tegelstenar så ska moms vara med, men gäller den murarbete och inkluderar tegelstenar så ska den inte.

Vad händer ifall en företagare felaktigt accepterar en faktura med moms?

– Som köpare ska jag i första hand begära att få en ny faktura utan moms.

Men om jag inte insett felet och redan har betalat fakturan med moms och allt?

– Ja, kommer köparen på det tre månader senare och leverantören har gått i konkurs så är det han eller hon som köpare som ändå måste betala momsen till staten. Moms som man inte får göra avdrag för.

Enligt regeringen så kommer den omvända skatten att innebära vissa ökade kostnader för företagen, bl.a. utbildning av anställda som attesterar fakturor. Omvänd skatt ”kommer också att medföra likviditelseffekter för företagen” ansåg regeringen. Det gäller möjligheterna att exempelvis få viss ränta på momspengar innan dessa betalas in till staten.

– Det är svårt att säga hur detta slår. Men jag tror inte att det blir några stora effekter, avslutar Gunnar Jonsson.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...