Innehåll

Balans nr 10 2006

Noteringar: Miljö på export

Stora framtida exportmöjligheter finns för svenskt näringsliv inom områdena förnyelsebar energi och energieffektivisering. Det visar en rapport som tagits fram på uppdrag av Nutek och Exportrådet.

Svensk miljöteknikexport uppgår idag till 25 miljarder. Störst är exporten av vatten och avloppsrening, luftrening och avfallshantering. Tillsammans utgör de över 70 procent av den svenska exporten. De riktigt stora framtida exportmöjligheterna finns dock inom området förnyelsebar energi som bioenergi, energiåtervinning och luftrening, anser rapportskrivarna. I Sverige utgör till exempel området förnyelsebar energi omkring 50 procent av omsättningen inom miljöteknik men bara 5 procent av exporten.

Noteringar: FARFAR:s första möte

Balans berättade i nr 6–7/2006 om planerna på ett forum för före detta medlemmar i FAR och SRS. Initiativtagare till veteranklubben FARFAR är Siv Berlin och Ulf Tidbeck.

Den 9 november har FARFAR sitt första möte som äger rum på FAR SRS kansli i Stockholm.

På mötet kommer FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström att medverka. Han berättar om aktuella branschfrågor.

Det blir också tillfälle att diskutera nästa steg för veteranklubben.

Anmälan sker till <janet.temple@farsrs.se> senast den 1 november.

Södertälje kommun har vunnit pris för ”den bästa förvaltningsberättelsen i årsredovisning för år 2005.” Det var åttonde gången som Öhrlings PricewaterhouseCoopers inbjudit kommuner och landsting till denna tävling. Syftet är enligt ÖPWC bl.a. att den ”ska inspirera och stimulera till fortsatt förnyelse ...”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...