Innehåll

Balans nr 10 2006

Kortfattat: Företag visar allt mer socialt ansvar

Var femte svensk i näringslivet arbetar idag i ett utlandsägt företag. Utländska institutionella investerare står för runt en tredjedel av ägandet på Stockholmsbörsen. Detta leder till att aktieägarvärde ges alltmer utrymme i media och i företagens kommunikation, anser Tommy Borglund vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har genomfört en studie över fyra svenska företag som visar på förändringar av företagens intressentrelationer.

Tommy Borglund menar att efter debatten om en förtroendekris i det internationella näringslivet finns en ny medvetenhet om vikten av att uppfattas som ett företag med god etik i form av utvecklade strategier för socialt ansvar.