Innehåll

Balans nr 10 2006

In memoriam: Knut Ranby

Auktoriserade revisorn Knut Ranby, född i Malmö och bosatt i Saltsjöbaden, avled den 12 juli några dagar före sin 90-årsdag.

Efter civilekonomexamen och praktik som revisorsassistent blev Knut Ranby auktoriserad revisor. 1946 startade han en egen revisionsbyrå i Stockholm och knöt samtidigt till sig ett antal kvalificerade medarbetare. Byrån, med namnet Revisionsfirman Ranby & Co AB, rönte stort förtroende på marknaden och växte snabbt till en stor revisionsbyrå framförallt genom Knuts insatser och breda kontaktnät. Han öppnade kontor också i Linköping, Östersund och Göteborg och anslöt byrån till den världsomfattande internationella revisionsorganisationen RSM.

Knuts uppdrag var många och kvalificerade och omfattade när hans verksamhets stod på ”topp” ett tiotal börsnoterade företag och omfattande uppdrag i statligt ägda bolag genom revisorskap i Statsföretag.

Knut Ranby hade också en ledande roll vid utformningen av riktlinjer och metoder för granskning av prissättning vid monopolupphandling hos svenska försvarsindustriföretag såsom Saab, Bofors, Kockums, Ericsson m fl. Byrån har sedan dessa haft omfattande uppdrag för Försvarets Materielverk. Dessa uppdrag leddes av Knut ända fram till hans pensionsavgång i mitten av 1980-talet.

För sina insatser för Svenska Staten tilldelades Knut Ranby utmärkelsen Riddare av Vasaordern.

Knuts arbete som revisor präglades mycket påtagligt av integritet, oberoende, gott omdöme, professionalitet och engagemang. Något som kom till tydligt uttryck när Knut på ett berömvärt sätt bevakade samtliga aktieägares intressen i den mycket medialt uppmärksammade ”Kinnevik-affären” i början på 1980-talet.

Knut fokuserade också tidigt på förvaltningsrevision och deltog flitigt och engagerat i den svenska debatten avseende förvaltningsrevisionens innehåll och omfattning under första hälften av 1960-talet. Knuts utgångspunkt och inriktning när det gäller revision skulle knappast ha lämnat utrymme för sådana ”revisionsskandaler” som vi fått uppleva under senare år både internationellt och här i Sverige.

Något annat som präglade Knuts revisionsarbete var ett djupt intresse för den verksamhet som hans klientföretag bedrev, inte minst i tekniskt hänseende. Detta innebar att han skapade mycket gynnsamma förutsättningar för att utforma och inrikta revisionsarbetet på rätt områden. I detta avseende var Knut Ranby en föregångare. Vikten av grundlig kunskap och förståelse för företagens verksamhet har i dag på ett mycket påtagligt sätt kommit till uttryck i den nyligen fastställda nya svenska revisionsstandarden (RS).

Knut var en mycket engagerad, ambitiös och skicklig revisor som framförde väl genomtänkta synpunkter och rekommendationer som uppskattades och hörsammades av hans klientföretag.

Vi som i många år samarbetat med Knut har alltid uppskattat honom som person och kollega. Han var trevlig, generös och en god ledare. Hans arbetssätt och principer präglar på många sätt byråns verksamhet och dess medarbetare även idag och vi har dragit stor nytta av det goda renommé som ”varumärket” Ranby fortfarande har inom svenskt näringsliv och bland revisorer.

Vi saknar det stimulerande samarbete vi haft med Knut som revisor, företagsledare och kollega och önskar honom vila i frid efter ett långt och framgångsrikt liv.

Knut Ranby efterlämnar barnen Anna, Ulla, Johan och Filip med familjer.

Hans Zahlander

Bo Steén

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...