Balans nr 10 2006

Alla var eniga att utan revisorn stannar Sverige

Första rådsmötet i den nya organisationen

”Revisorns roll måste bli tydligare och lättare. För att få in yngre i branschen och för att redan verksamma ska finna arbetsuppgifterna relevanta.” Detta var ett av de budskap som lokalföreningarnas representanter sände med Maria Östman, vice ordförande FAR SRS, från den nya organisationens Rådsmöte som hölls strax utanför Enköping 6–7 september.

FAR SRS måste profilera branschen. Vi ska synas mer i media och vi revisorer måste kunna vara stolta över vårt yrke, var andra åsikter som de drygt 20-talet deltagarna tycktes vara ense om. Liksom att revisorn är viktig för att näringslivet och därmed samhället ska fungera på bästa sätt.

– Vi vill vara med och utveckla regionen i allmänhet och näringslivet i synnerhet, förklarade Sten Eriksson från Uppsala.

– Utan revisorn stannar Sverige, skämtade Maria Östman.

Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS, menade att revisorerna är ”smörjmedlet” i samhället.

Under rådsmötet presenterade tidigare FAR-kretsar och SRS-avdelningar sina verksamheter. Fakta som lades fram var bl.a. medlemsantal, antalet möten per år och utbildning. Vilken form av möten som varit mest framgångsrika var också på tapeten; ren utbildning/information eller sociala träffar. Resultatet av den senare typen av träffar är, enligt många av talarna, kunskapsutbyte i kombination med att det professionella nätverket byggs ut. Något som är särskilt viktigt för revisorer som arbetar ensamma eller är verksamma på små byråer.

– Revisorns ”julbord” är välbesökt. Då skapas kollegial samvaro. Det är mycket positivt, förklarade Gunnar Hjalmarsson, Vänersborg.

– En fördel med de möten som vi haft inom SRS Östra Götaland är att vi haft en kollegial och öppen dialog, fyllde Marianne Sandberg från Linköping i.

Hon berättade hur man aktivt arbetat för att engagera yngre. En fråga som alla deltagarna i Rådsmötet var överens om, var att detta är en avgörande fråga för framtiden.

I Göteborg har man arbetat aktivt med att locka yngre.

– Den populäraste träffen var när vi hade ett möte om revisorsprovet, berättade Aase Riis Björnstad.

– Föryngringen måste komma uppifrån. Byråerna måste göra klart för yngre att detta [deltagandet i en lokalförening] är viktigt för karriären, menade Helena Dale från Stockholm där man håller ett välbesökt lunchmöte på restaurang KB sista fredagen i varje månad.

– Det är väl värt att engagera sig i kommittéarbete och annat. Både för mig och min byrå, ansåg Kerstin Andersson från Kristianstad.

Hon berättade vidare, liksom bl.a. Matthias Vidh från Sollentuna, att man på det lokala planet tar personlig kontakt med alla nya medlemmar och bjuder in dessa till nästkommande evenemang.

Under Rådsmötet framfördes även tankar på att ytterligare yrkeskategorier verksamma i revisionsbyråbranschen – exempelvis redovisningskonsulter – kanske borde kunna beredas plats i FAR SRS.

– FAR SRS bör utnyttja lokalföreningarna för remissvar och att skriva i tidningarna, föreslog Jonas Leek hemmahörande i Linköping.

Av lokalföreningarnas redovisning framgick att många FAR-kretsar och SRS-avdelningar redan samarbetat bl.a. genom att man bjudit in varandra till olika arrangemang. På många håll i landet är det vid träffar med Skatteverket som FAR och SRS slagit ihop sina påsar redan innan sammangåendet.

Fördelarna med samverkan lokalföreningar emellan var det flera av Rådsdeltagarna som tog upp, bl.a. Gunilla Svedberg från Kinna. Önskad service från FAR SRS kansli var ytterligare ett diskussionsämne:

– Hjälpmedlen och rådgivningen från SRS har varit jätteviktig, påpekade Nina Jörgensen från Malmö. Hon äger och driver en byrå med en anställd.

Dan Brännström och Bengt Skough – den senare är nyanställd SME-ansvarig inom FAR SRS – försäkrade att det på den nya organisationens kansli finns personal som kan svara på frågor per telefon och mejl. En lista med telefonnummer och ansvarsområden kommer snart, meddelade Nina Ljungmark Berglund, informationschef hos FAR SRS. ”Anpassad service” var ett av Rådsmötets nya termer, dvs. att material kommer att riktas och begränsas till olika kategorier av medlemmar. Marie Wernerman, vd för FAR Förlag, berättade att tidningen ”Revisorn Informerar” kommer att uppgå i ”Nytt från revisorn”. Samtidigt förklarade hon att den ”nya” tidningen ska bli mer lättläst med korta sammanfattningar av olika ämnen på de inledande sidorna.

Christina Sahlin, vd för utbildningsföretaget Irev inom FAR SRS-koncernen, presenterade fyra endagskurser som man nu erbjuder lokalföreningarna. Avgift är 1 950 per deltagare – allt inkluderat – och kurserna hålls oberoende av antalet deltagare.

– Schyst! utbrast Ingrid Lindh från Öster sund där FAR SRS inte har lika många med lemmar som i exempelvis storstadsområdena.

Elisabeth Precht