Innehåll

Balans nr 10 2006

Gästkrönikör: Underligt att inte längre vara revisor

I början av maj ringde jag till Revisorsnämnden och bad att man skulle upphäva mitt godkännande fr.o.m. utgången av juni 2006 och den 29 maj undertecknade jag min sista revisionsberättelse. Jag har alltså avslutat min revisionsverksamhet. Jag är inte längre revisor. Även om åldern säger att det är dags att pensionera sig, så är det ett konstaterande som låter lite underligt, att inte längre vara revisor. Att efter närmare 42 år i revisionsbranschen – mitt första besök på en revisionsbyrå var när jag hösten 1964 sökte jobb på Feinsteins Revisionsbyrå i Stockholm – plötsligt genom ett telefonsamtal stryka sig ur revisorsregistret och inte längre få upprätta och underteckna en revisionsberättelse känns nästan overkligt. Alltnog, jag har naturligtvis förberett det hela genom att se till att uppdragen i god ordning överlämnats till andra revisorer.

När man inte länge är revisor så får man heller inte vara ledamot i FAR SRS. Ickerevisorer får vara ledamöter i FAR SRS, om de är experter verksamma på större byråer. Alltså måste man meddela att ledamotskapen ska upphöra, vilket gjordes med blandade känslor. Efter 35 års medlemskap i Svenska Revisorsamfundet SRS kändes detta nästan mer abrupt och definitivt än att bara upphöra som påskrivande revisor. I FAR har jag varit ledamot i endast fyra år.

Det är väl många som gjort detta före mig Och Samma sak händer varje dag på olika arbetsplatser att man avslutar sin yrkesmässiga karriär, avbryter alla affärskontakter och övergår till en annan typ av tillvaro. Det är väl inget att tjafsa om. Nej, naturligtvis inte. Men när jag efter lite ledighet i sommarvärmen tänker tillbaka på de gångna yrkesåren, så slår det mig hur många trevliga kolleger jag träffat genom åren. Så här i efterhand tycker jag att dessa personer betytt mycket för mig och den samvaro vi haft är något som jag redan saknar.

Genom mina uppdrag inom SRS i styrelse och kommittéer m.m. och inte minst i IREV:s styrelse har jag träffat och samarbetat med många kolleger från både SRS och FAR. Genom deltagande i ett stort antal utlandskurser, som ju nästan bedrivs i internatsform, har jag fått många bekantskaper bland såväl lärare som elever/kolleger med många trevliga minnen som lever kvar. Även genom vår samarbetskedja Revisorsringen, som startades 1982, har jag lärt känna ett stort antal kolleger, som bidragit med mycket nyttig erfarenhet under trivsamma former.

En betydelsefull och viktig faktor i SRS verksamhet har varit de trivsamma årsstämmor som under 70-talet började rotera runt i landet från att tidigare ha varit förlagda till Stockholm. Jag deltog på det första mötet utanför Stockholm (på Öland) och var med på samtliga t.o.m. hundraårsjubileet 1999 i Stockholm samt ytterligare en gång i Uppsala. Dessa årsstämmor ägde alltid rum fredag-söndag med sociala inslag utöver de fackliga, vilket bidrog till att knyta många värdefulla kontakter med kolleger under trivsamma former. Man hade också program för medresenärer, vilket gjorde att min hustru Gun alltid var med och fick lära känna andra revisorsfruar och fick höra att även andra revisorer tidvis arbetade väldigt mycket. Jag upplevde att dessa årsstämmor bidrog väldigt mycket till att knyta kontakter och skapa en kåranda. Dessutom fick man verkligen en möjlighet att se Sverige.

Det är så här i efterhand nästan otroligt hur många kolleger man lärt känna, trots att jag alltid arbetat på en liten byrå, men det är väl detta som gjort att man deltagit så mycket i gemenskap med andra. Jag vill i alla fall tacka alla kolleger och övriga vänner, inklusive personal inom SRS, FAR och IREV, som jag haft förmånen att få lära känna, för trevlig samvaro genom åren. När jag nu avslutar min tid som ledamot i SRS och FAR så är det inte bara på den grunden som en ny tid börjar, utan även genom att dessa föreningar nu också upphör och går samman i en ny förening. Jag utgår från att bl.a. min gode vän och kollega från vår tid i Revisorsringen, Bengt Skough, kommer att arbeta för att revisorer från mindre byråer inte blir överkörda i den nya organisationen och att experter även från mindre byråer kommer att få möjlighet att bli medlemmar.

Än en gång, tack och hej!

Rolph Hulthén är f.d. godkänd revisor och har varit medlem i både FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...