Innehåll

Balans nr 11 2006

Inledning

En ny regering har tillträtt med nya ambitioner, inte minst inom näringslivs- och arbetsmarknadspolitik. Redan tidigare hade Alliansen aviserat sin tvekan inför revisionsplikt i små företag. När ministrarna nu tagit plats i sina respektive departement står det klart att denna plikt kommer att avskaffas – på ett eller annat sätt. Både näringsminister Maud Olofsson och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin uttalar sig om plikten i detta nummer av Balans. Ewa Fallenius skriver om den nya EU-ministern och Tobias Svanström redogör för en studie i vilken majoriteten av företagarna vill ha plikten kvar. Rolf Skog, som var sekreterare i Aktiebolagskommittén, kommenterar den nya företagsform – med ett enklare regelverk och ett begränsat ansvar för ägare – som enligt regeringen ska utredas.

Hans Pihl, VD för Deloitte i Sverige, har sitt kontor i portföljen – ett effektivt sätt att arbeta, tycker han och berättar om vägen via studier till jobbet med att leda en revisionsbyrå. ”Man måste tycka om ordning och reda samt att arbeta i team” svarar han på frågan om vem som blir en bra revisor.

Övervakningspanelen ska läggas ner. Anders Ackebo på Stockholmsbörsen och Rolf Rundfelt, som är en av Panelens granskningsmän, ger sin syn på nedläggningen. På finansdepartementet förklarar man att en lagrådsremiss om redovisningstillsyn kommer i början av nästa år. (sidan 7)

Varje god förälder borde lära sitt barn poker från grunden, för att ”förbereda dem för livets besvikelser” tycker månadens gästkrönikör pokerexperten Dan Glimne och tillägger ”men i ännu högre grad för att bibringa dem viktiga ekonomiska elementa”.