Innehåll

Balans nr 11 2006

Inledning

En ny regering har tillträtt med nya ambitioner, inte minst inom näringslivs- och arbetsmarknadspolitik. Redan tidigare hade Alliansen aviserat sin tvekan inför revisionsplikt i små företag. När ministrarna nu tagit plats i sina respektive departement står det klart att denna plikt kommer att avskaffas – på ett eller annat sätt. Både näringsminister Maud Olofsson och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin uttalar sig om plikten i detta nummer av Balans. Ewa Fallenius skriver om den nya EU-ministern och Tobias Svanström redogör för en studie i vilken majoriteten av företagarna vill ha plikten kvar. Rolf Skog, som var sekreterare i Aktiebolagskommittén, kommenterar den nya företagsform – med ett enklare regelverk och ett begränsat ansvar för ägare – som enligt regeringen ska utredas.

Hans Pihl, VD för Deloitte i Sverige, har sitt kontor i portföljen – ett effektivt sätt att arbeta, tycker han och berättar om vägen via studier till jobbet med att leda en revisionsbyrå. ”Man måste tycka om ordning och reda samt att arbeta i team” svarar han på frågan om vem som blir en bra revisor.

Övervakningspanelen ska läggas ner. Anders Ackebo på Stockholmsbörsen och Rolf Rundfelt, som är en av Panelens granskningsmän, ger sin syn på nedläggningen. På finansdepartementet förklarar man att en lagrådsremiss om redovisningstillsyn kommer i början av nästa år. (sidan 7)

Varje god förälder borde lära sitt barn poker från grunden, för att ”förbereda dem för livets besvikelser” tycker månadens gästkrönikör pokerexperten Dan Glimne och tillägger ”men i ännu högre grad för att bibringa dem viktiga ekonomiska elementa”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...