Innehåll

Balans nr 11 2006

Noteringar: KPMG i Tyskland och England går ihop

KPMG Tyskland går samman med KPMG Storbritannien och bildar KPMG Europe LLP. Det är implementeringen av EU:s åttonde bolagsrättsliga direktiv som möjliggör samgående över landsgränser. Det nya företagets huvudkontor förläggs till Frankfurt. Ambitionen är att alla KPMG:s europeiska byråer så småningom ska ingå i KPMG Europe LLP.

”Samgåendet skapar Europas starkaste och största revisionsfirma”, konstaterar företaget i ett pressmeddelande.

Varför samgående?

– Verksamheten blir effektivare och man kan serva kunderna bättre, säger Anders Bäckström ansvarig för financial services hos KPMG Sverige.

Han förklarar att just KPMG Tyskland och Storbritannien passar bra ihop eftersom den tyska verksamheten till stor del är inriktad på revision medan verksamheten i Storbritannien till 75 procent består av konsulttjänster, exempelvis process- och organisationskonsultverksamhet men även IFRS och redovisning.

Kommer alla KPMG:s nationella byråer att gå samman?

– På lång sikt ja, men det kommer att ta ett tag. Det finns problem, exempelvis skattereglerna i olika länder.

Problemet med att vissa länder inom EU har ansvarsförsäkring för revisorer och andra inte, är ytterligare ett hinder för samgående. Anders Bäckström menar att det finns risk för att byråer i länder som saknar ett tak [för ansvar], t.ex. Sverige, kan få stå till svars för sådant som hänt i länder där man har ett tak.

Bolagsverkets generaldirektör HG Wessberg har utsetts till statssekreterare hos försvarsminister Mikael Odenberg. Ställföreträdande generaldirektör för Bolagsverket är Roland Höglund.

Olivier Boutellis-Taft, 43, har utsetts till VD för den europeiska revisorsorganisationen Fédération des Experts Comptables Européens (FEE).

Efter en karriär som tävlingsryttare och utbildning i Frankrike, anställdes han 1996 på PricewaterhouseCoopers skatteavdelning i Luxemburg och två år senare i Bryssel. År 2000 valdes han in i styrelsen för PWC och blev medlem i Belgiens motsvarighet till FAR SRS. Olivier Boutellis-Taft har bl.a. utvecklat en metodik för att revidera e-handel. Sedan 2004 sitter han i styrelsen för den europeiska tankesmedjan European Policy Centre, där även den svenske utrikesministern Carl Bildt ingår.