Innehåll

Balans nr 11 2006

Noteringar: Lars-Olle Larsson utreder åt näringsdepartementet

Lars-Olle Larsson, specialistrevisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers, har av näringsdepartementet fått i uppdrag att genomlysa de statliga bolagens hållbarhetsredovisning i förhållande till GRI:s.

Resultatet presenteras 6 december då det årliga evenemanget ”Genomlyst” hålls – där de statliga bolagens hållbarhetsredovisningar och de skärpta krav som infördes förra året står i fokus.