Innehåll

Balans nr 11 2006

Noteringar: Nya namn i FAR SRS kommittéer

FAR SRS styrelse har i samband med samgåendet sett över bemanningen i föreningens kommittéer och referensgrupper. Bland annat har redaktionskommittén för Balans fått en ny ordförande – Tommy Mårtensson, Deloitte i Stockholm. Tommy har varit vice ordförande i kommittén sedan 2005.

Dessutom har kommittén fått tre nya ledamöter: Maria Jalkenäs, Lindebergs Grant Thornton i Falun, Torsten Lyth, Ernst & Young i Stockholm, och Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm. Dessa tre ersätter Eva Stenman From och Christine Rankin Johansson.

Även utbildningskommittén har fått en ny ordförande: Agneta Strandberg, Ernst & Young i Stockholm. Hon ersätter Hans Andersson, Deloitte. Ny i utbildningskommittén är också Kristian Stensjö, Deloitte, som lämnar sitt uppdrag i referensgruppen för offentlig sektor. Han ersätts i den gruppen av Johan Rasmusson, Deloitte.

Revisionskommittén har fått två nya ledamöter: Sten Eriksson, Folkesson Råd & Revision i Uppsala, och Jan-Ove Bengtsson, egen byrå i Falkenberg.

Redovisningskommittén utökas med ledamöterna i SRS redovisningskommitté samt med den s.k. SME-gruppen.

Styrelsen har till ny ordförande i referensgruppen för hållbar utveckling utsett Åse Bäckström, Deloitte, som ersätter Gunnar Abrahamson från samma byrå.

Alla kommittéer och deras ledamöter finns presenterade på hemsidan, <www.farsrs.se>