Innehåll

Balans nr 11 2006

Noteringar: Nya namn i FAR SRS kommittéer

FAR SRS styrelse har i samband med samgåendet sett över bemanningen i föreningens kommittéer och referensgrupper. Bland annat har redaktionskommittén för Balans fått en ny ordförande – Tommy Mårtensson, Deloitte i Stockholm. Tommy har varit vice ordförande i kommittén sedan 2005.

Dessutom har kommittén fått tre nya ledamöter: Maria Jalkenäs, Lindebergs Grant Thornton i Falun, Torsten Lyth, Ernst & Young i Stockholm, och Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm. Dessa tre ersätter Eva Stenman From och Christine Rankin Johansson.

Även utbildningskommittén har fått en ny ordförande: Agneta Strandberg, Ernst & Young i Stockholm. Hon ersätter Hans Andersson, Deloitte. Ny i utbildningskommittén är också Kristian Stensjö, Deloitte, som lämnar sitt uppdrag i referensgruppen för offentlig sektor. Han ersätts i den gruppen av Johan Rasmusson, Deloitte.

Revisionskommittén har fått två nya ledamöter: Sten Eriksson, Folkesson Råd & Revision i Uppsala, och Jan-Ove Bengtsson, egen byrå i Falkenberg.

Redovisningskommittén utökas med ledamöterna i SRS redovisningskommitté samt med den s.k. SME-gruppen.

Styrelsen har till ny ordförande i referensgruppen för hållbar utveckling utsett Åse Bäckström, Deloitte, som ersätter Gunnar Abrahamson från samma byrå.

Alla kommittéer och deras ledamöter finns presenterade på hemsidan, <www.farsrs.se>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...