Innehåll

Balans nr 11 2006

Noteringar: Nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning

En tredje generation riktlinjer för hållbarhetsredovisning har lanserats av Global Reporting Initiative (GRI). Det skedde på en konferens i Amsterdam 4–6 oktober.

Organisationen lanserade de första riktlinjerna för hållbarhetsredovisning år 2000 och andra generationens riktlinjer kom 2002. Tusen företag över hela världen, bland andra Ericsson, ABN Amro, Anglo American, Nike, Novo Nordisk, SKF och Microsoft använder GRI:s riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning.

– De nya G3 riktlinjerna hjälper företagen att fokusera på väsentlighet, förklarar Lars-Olle Larsson, specialistrevisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers som deltagit i GRI-arbetet sedan starten och också deltog i konferensen i Amsterdam den 4–6 oktober där Al Gore och Margot Wallström var två av huvudtalarna.

– Investerare och finansiärer efterfrågar allt oftare tillförlitlig information om företags hållbarhetsprestanda, menar han och förklarar att den finansiella marknadens aktörer fanns på plats vid konferensen.

69 procent av företagen i Dow Jones Sustainability Index refererar till GRI:s riktlinjer och 60 procent av S&P 100. Av de hundra högst värderade börsföretagen i Europa lämnar 90 hållbarhetsredovisning och 62 av dessa adderar en externt oberoende bestyrkanderapport.

Sir Mark Moody Stuart, styrelseordförande i Anglo American menade i sitt anförande att G3 nu är de allmänt vedertagna riktlinjerna för hållbarhetsredovisning och att företag och organisationer faktiskt inte har någon bra ursäkt för att inte redovisa.

– Särskilt intressant för investerare och analytiker är förstås Strategi- och analysavsnittet i nya G3, tycker Lars-Olle Larsson.

I denna del redovisar bolagsledningen företagets affärsstrategi relaterat till krav om en hållbar miljö- och samhällsutveckling. Bolagsledningens syn på och planer för att möta nya förutsättningar, såsom t.ex. klimatförändringen, är värdepåverkande och har därför fångats upp i de nya redovisningsriktlinjerna, fortsätter han.

Intresset för revisionen av hållbarhetsredovisning har succesivt ökat och konferensen Assurance Leadership Track under ledning av FEE-presidenten David Devlin rönte stort intresse, inte minst därför att GRI nu definitivt tagit bladet från mun och rekommenderar extern oberoende revision, berättar Lars-Olle Larsson som anser att de kanske avgörande skillnaderna mellan granskning av historisk finansiell rapportering i årsredovisning jämfört med granskning och bestyrkande av hållbarhetsredovisning, ligger i sakförhållandena och vilka mottagarna (användarna) är av informationen. Frågan om vad som ska redovisas i hållbarhetsredovisning och metodik för att identifiera detta, dvs. materialitetsfrågorna, stod i centrum för paneldebatten i vilken också Denise Esdon, vice ordförande i IAASB-IFAC deltog.

Under konferensen framkom att Global Compact från de mer än 3 000 företag som attesterat principerna tagit bort 331 företag då dessa inte levt upp till kravet på just redovisning.

De nya riktlinjerna finns på: <www.grig3.org/grig3.html>.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...