Innehåll

Balans nr 11 2006

Boknyheter

Detta är en rekordhöst vad gäller bokutgivning.

”Ibland, lite misstänksamt, undrar man om det till och med läses fler böcker än någonsin” skrev Carl Otto Werkelid i Svenska Dagbladet inför bokmässan i Göteborg.

I tidskriften Svensk Bokhandels höstboksnummer annonseras hela 2 100 titlar. ”Böcker och åter böcker – men få svenska författare” är titeln i Norrländska Socialdemokraten där Krister Gidlund berättar att ”för trettio år sedan framträdde 34 förlag – i år hela 162 stycken!” Han påpekar dock att ämnesval och genre inte tycks ha diversifierats med denna mångfald.

Inom revisionsbranschen är det sällan frågan om överraskningar vad gäller ämnesval. Ett undantag är ”Att trolla med kvalitetssäkring – En jämförelse mellan hälso- och sjukvården och revisionsbranschen” (Studentlitteratur; 121 sid.). Boken är skriven av ekonomerna Gudbjörg Erlingsdottir och Karin Jonnergård.

Erlingsdóttir och Jonnergård har tagit fasta på kvalitetssäkring som en trend inom de två branscherna: ”... användningen och idén ökade lavinartat mellan 1985 och millennieskiftet”. De har kartlagt införandet och delvis materialiseringen av kvalitetssäkring och de gör det på ett intressant och lättillgängligt sätt.

Författarna konstaterar att den externa kvalitetskontrollen har lett till ett nytt sätt att kontrollera revisorerna. De anser att dagens system är en ”intressant kontrollform där den offentliga sfären och professionen har ökat sin kontroll över den enskilda revisorn under det att den enskilde revisorn, genom en särkoppling av kontrollen inom professionen, är garanterad långtgående integritet. De förskjutningar som skett i professionellt självbestämmande har man delvis lyckats korrigera genom att betona anonymitet vid kontroll.”

På tal om detaljstyrning kontra professionalism och sunt förnuft så frågar sig författarna om denna typ av kvalitetssäkring kommer att fortleva sida vid sida med de modeller som kvalitetssäkringsidén fört med sig: ”Det är nämligen relativt enkelt att trolla fram nya formulär och dokument, men att trolla tillbaka den professionella bedömning som försvunnit – det kan bli betydligt svårare.”