Innehåll

Balans nr 11 2006

Noteringar: Projekt ska effektivisera revision i små och medelstora företag

Inom FAR SRS bedrivs för närvarande ett projekt som syftar till att effektivisera revision i små och medelstora företag (SME) ”Revision i 50/25/50-företag”. Bakgrunden till projektet är att medlemskåren efterfrågar SME-metodik inom ramen för RS, Revisionsstandard i Sverige. FAR SRS har därför beslutat att arbeta fram en sådan metodik.

Projektets mål är att utveckla en metodik som baseras på att klienterna har en datoriserad miljö och använder dagens standardprogram för huvudbok, försystem och en god grundläggande redovisning. De senaste årens utveckling av datorer och program innebär nya möjligheter att analysera en årsredovisning och de bakomliggande filerna.

Man menar att revisorer måste kunna vara säkra på att de mest effektiva metoderna kan tillämpas och att dessa stöds av FAR SRS.

Dagens dataanalysprogram är så användarvänliga att de sannolikt kan behärskas efter en kortare tids utbildning. Inom SME-segmentet är det kreditorer och samhället som är de primära intressenterna av en reviderad årsredovisning. Tack vare datorstödet kan man numera göra fullständiga analyser av konton och verifikat på ett strukturerat sätt i stället för att ta begränsade stickprov. Säkerheten i revisorns uttalanden i revisionsberättelsen ökar därmed.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...