Innehåll

Balans nr 11 2006

Europa-frågor: Nya EU-ministern nominerad till Årets europé

Efter alliansens valseger utsågs folkpartisten Cecilia Malmström till ny EU-minister. Hon är visserligen ny som minister, men hon är inte ny i EU-sammanhang då hon sedan 1999 har varit Europaparlamentariker. Folkpartisten Olle Schmidt tar över hennes plats i Europaparlamentet.

I och med valet av Cecilia Malmström som EU-minister har Sverige fått en stark röst inom EU. Hon har i många år varit mycket aktiv i EU-debatten. Hon har bland annat länge kämpat för att Europaparlamentet ska finnas endast i Bryssel och inte som i dag också i Strasbourg. Det är både tids- och kostnadskrävande då samtliga parlamentariker och tjänstemän ska arbeta i Strasbourg en vecka varje månad. För att stoppa denna flyttkarusell lanserade Cecilia Malmström hemsidan www.oneseat.eu som ett medborgarupprop där de med liknande åsikt kunde skriva under en namnlista. Nyligen nåddes målet med över en miljon underskrifter och i slutet av september lämnades denna namnlista över till EU-kommissionen. För detta initiativ nominerades Cecilia Malmström nyligen till Årets europé av tidningen European Voice.

Samtliga fyra partier i Alliansen är starka förespråkare till EU och det kommer, enligt Cecilia Malmström, att synas i debatten framöver. Regeringen lovade redan i sin regeringsförklaring att Sverige ska tillhöra kärnan i EU-samarbetet. Flera av de nya ministrarna har lång erfarenhet av aktivt EU-arbete, exempelvis nye utrikesministern Carl Bildt som redan 1994 deltog i ett EU-toppmöte då Sverige just avslutat sina medlemsförhandlingar, och nye biståndsministern Gunilla Carlsson, som tidigare varit Europaparlamentariker. Cecilia Malmström ser som en av sina viktigaste uppgifter att få igång en EU-diskussion i Sverige och göra folk medvetna om vad EU är och hur Sverige kan ta tillvara på sitt EU-medlemskap på bästa sätt.

Men vad händer nu med den svenska kronan, kommer Sverige att införa euron? Cecilia Malmström anser att det är ett hinder för Sverige att inte vara med i EMU då vi blir utestängda från många viktiga möten, men den nya regeringen har fastslagit att det inte kommer att bli någon ny folkomröstning under denna mandatperiod.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...