Balans nr 11 2006

En vardag i branschen: ”Globaliseringen gör jobbet mer spännande

En dag med Hans Pihl – revisor och VD för Deloitte

Att vara revisor är oerhört intellektuellt stimulerande, säger Hans Pihl, auktoriserad revisor och VD för revisionsbyrån Deloitte i Sverige. Han menar att revisorns roll förändrats till att bli mer av en projektledare samtidigt som revisorn är med i händelsernas centrum – när samhället globaliseras. Med tanke på alla nya internationella regler måste dagens revisor vara villig att ständigt vidareutbilda sig, förklarar han och tillägger att det är fel när blivande revisorer inte får tillgodoräkna sig utlandspraktik – i den praktik som är ett måste innan revisorsexamen kan avläggas.

Hans Pihl är VD:n utan kontor.

– Det är befriande att inte ha något kontor! säger han och tillägger med ett brett leende:

– Jag har det här i portföljen ... datorn.

Sedan åtta år är Hans Pihl ”ambulerande” VD. Från början var han det för revisionsfirman Andersen i Sverige. Efter Enronskandalen i USA ”försvann” Andersen år 2002 genom ett samgående med Deloitte.

– Tidigare hade jag tre högar på skrivbor det. I den största högen fanns sådant som jag skulle ta itu med när jag fick tid – vilket jag aldrig fick. Emellanåt sneglade jag på högen ... och blev splittrad. Idag beslutar jag omedelbart när jag får ett dokument ifall det ska slängas eller ej. Jag svarar på alla mejl och telefonsamtal inom 24 timmar och kollar alltid mejlen innan jag slutar för dagen. Min första chef hade ett bra talesätt. Han sa att man alltid måste ligga ett Hermodsbrev före! (kvällskurser per brev)

Det var slumpen som gjorde att Hans Pihl blev revisor. Han läste naturvetenskaplig linje i gymnasiet men hade flera vänner som valde att plugga ekonomi i Lund.

– På den tiden kunde i princip alla komma in på alla linjer oberoende av betyg. Vi blev ett gäng som läste och flera blev så små ningom revisorer.

Aldrig mer camping

Efter utbildningen gjorde Hans Pihl militärtjänst – som eldningsbefäl i kustartilleriet.

– Vi var ute i fält i sex månader. Då bestämde jag mig för att aldrig mer campa. Och det har jag inte heller gjort, förklarar han och skrattar.

Han har nära till skrattet och bjuder på sin person.

– Jag sökte jobb och blev revisorsassistent på Peters revisionsbyrå i Malmö. Jag tyckte det lät kul och ville prova. Det blev en omtumlande upplevelse. Jag hade ju inte läst redovisning på gymnasiet utan bara fått rudimentära kunskaper i grundläggande bokföring på universitetet. Så jag fick köpa en bok och läsa vid sidan om ...

– Jag trodde att reskontra var där man beställde resor!

Men han lärde sig snabbt och blev kvar i branschen, som han säger är kul. Hur då kul?

– Det är roligt att få träffa så många olika människor. Efter en tid som assistent för stod jag plötsligt sambandet mellan siffrorna, årsredovisningar och processer i ekonomin. Jag kunde dessutom ganska snart ge konkreta och värdefulla råd till kunder. Jag blev någon man frågade till råds.

Revisor och delägare

Efter fem år som revisorsassistent blev han auktoriserad revisor och efter ytterligare två år delägare i Peters & Co.

– Vi arbetade mest med stora noterade bolag och växte från 10-talet anställda till 80–90 personer år 1989 då vi gick ihop med Andersen.

I samband med fusionen tillbringade Hans Pihl ett år på Andersens kontor i New York. Det var en lärorik tid, menar han och tillägger att företagskulturerna är så olika i Sverige och USA. På tal om praktik i utlandet – vad tycker han om Revisorsnämndens tolkning att man inte kan tillgodoräkna sig arbete utomlands för revisorsexamen? (Det behövs tre års arbete på revisionsbyrå för att få avlägga provet).

– Det måste vara fel i globaliseringens tidevarv. Hos oss sänder vi ett antal anställda varje år till kontor i andra länder. Det kan exempelvis handla om praktik på vårt finansiella center i London eller på ett kontor i USA för att lära sig hur man där granskar enligt SOX 404.

Arbetar mycket

Hans Pihls arbetsdag är ofta lång. Två av veckans dagar är han på resande fot och bara cirka en gång var fjortonde dag träffar han – öga mot öga – sin sekreterare som arbetar i Malmö.

– Jag har villa i Malmö och lägenhet i Stockholm.

Arbetsdagens innehåll är mycket varierande, dels därför att en revisors vardag är det men också därför att Hans Pihl arbetar som revisor till cirka 40 procent och resten av tiden som VD. Bolag han reviderar är bl.a. Boliden. Den arbetsdag Balans är på besök ingår så väl träff med en kund som utvecklingssamtal med personal och andra interna möten, exempelvis genomgång av den interna kvalitetskontrollen inom Deloitte. Dagen avslutas med ett evenemang anordnat av en kund.

– Vårt företag som verkar globalt är mest inriktat på globala, noterade och mid-market-klienter. Prismässigt kan vi inte konkurrera med de små revisionsbyråerna om de minsta företagen. Kostnadsmassan som behövs för att hantera bolag som t.ex. Ericsson är helt enkelt för stor för detta.

Högt i tak

Han säger att det positiva på Deloitte som företag är att man fortsätter utvecklas.

– Vi har högt i tak. Det får vi bekräftat när studenter kommer till oss, säger Hans Pihl.

Liksom på övriga revisionsbyråer stannar många kvar – ofta under många år. Det är inte som i näringslivet i övrigt att man byter företag med jämna mellanrum.

– Statistiken visar att de som byter byrå ofta inte blir kvar där någon längre tid. Det beror kanske på att kulturen är annorlunda från byrå till byrå. Sedan så tror jag att man stannar kvar länge eftersom jobbet ändå är nytt varje dag, säger Hans Pihl som erkänner att han tycker det skulle vara ”skrämmande” att komma tillbaka till samma kontor varje morgon.

Vid en jämförelse mellan hur det var tidigare att arbeta som revisor och hur det är idag, säger han att det ekonomiska livet pga. globaliseringen, blivit så oerhört mycket mer komplext. Med denna utveckling har regelverken och därmed revisorernas arbete blivit mer detalj styrt.

– Det är bra att svenska företag anpassar sig till internationella regelverk, anser Pihl och påpekar att analytiker av världens börser måste kunna ”läsa” företag.

– Det här innebär också att vi revisorer är hänvisade till olika specialister – IT-specialister, IFRS-kunniga, moms-specialister, osv. Dessa måste finnas med längst fram i revisionsbyråernas team som leds av underskrivande revisor. Detta innebär att revisorn blivit allt mer en form av projektledare.

Hans Pihl tycker att globaliseringen är spännande.

– Som revisor befinner man sig i frontlinjen. Vi får vara med för att forma och gran ska näringsliv och samhälle – nationellt och globalt. Tycker man att detta är spännande så finns det bara ett yrke där man får göra allt samtidigt: revisor.

Vilka egenskaper ska en person ha för att bli en bra revisor?

– Man måste tycka om ordning och reda – och att arbeta i team. Han eller hon måste dessutom ha förmågan att snabbt ta in stora mängder material och ta ut väsentligheterna ur detta. Och så måste den blivande revisorn vara beredd att ständigt vidare utbilda sig. Ja, och så måste han eller hon tycka om förändringar.

Hans Pihl

Yrke/arbetsplats: Auktoriserad revisor och vd för Deloitte AB i Sverige.

Viktigaste arbetsredskap: Datorn. I kombination med mobiltelefonen, som uppmärksammar mig på om något behöver åtgärdas omedelbart, kan jag arbeta var som helst. Jag svarar på alla mejl och samtal inom 24 timmar.

Om jag inte var revisor: Jag har fortfarande inte givit upp drömmen om att bli mikrobiolog. Biologi och matematik var mina bästa ämnen i skolan.

För- och nackdelar med yrket: En av många fördelar är att man får lära sig hur ekonomiska realiteter kan hanteras på många olika sätt. Dessutom händer det något nytt varje dag. En nackdel är att yrket numera är mer formaliserat, vilket bl.a. innebär att revisorn måste förlita sig mer och mer på specialister. Det är frågan om mer teamarbete, vilket å andra sidan kan vara positivt.

Fritidsintressen: Golf men framför allt jakt är mitt stora fritidsintresse. Jag har en gård i Skåne där jag jagar rådjur, dovhjort och hare. Jag umgås med mina barn och mitt barnbarn Edvin.

Elisabeth Precht