Balans nr 11 2006

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2006:28

Förlängd frist för uppköpsprospekt (MAN – Scania)

Uttalande 2006:30

Eventuell fusion (Opica – Capio)

Uttalande 2006:31

Valberednings sammansättning (Cevian – Volvo)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR SRS ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Finansdepartementet (Ds 2006:15)

Intern styrning och kontroll i staten – Förslag till ett gemensamt ramverk

FAR SRS avstår från att yttra sig.

Till Skatteverket

(Dnr 131 489744-06/111) Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och konsekvensanalys enligt förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor

FAR SRS tillstyrker förslaget till föreskrifter.

Yttrandet har avgivits FAR SRS skattekommitté

Till Finansdepartementet

(SOU 2006:35) Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande Värdepapper och kontrolluppgifter

FAR SRS avstyrker förslaget. Skälen till FAR SRS:s ställningstagande:

Regeringen har i sina kommittédirektiv (Del 2004:105) uttalat följande, s. 217:

”Det är uppenbart att den nuvarande skyldigheten för deklaranterna att själva uppge anskaffningsutgifter och beräkna kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av värdepapper är förenad med betydande problem...”

Läs remissvaret i sin helhet på <http:www.far.se>

Yttrandet har avgivits FAR SRS skattekommitté

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of proposed Amendments to IAS 23 Borrowing Costs

FAR SRS welcomes the ambition to achieve convergence between u.s. GAAP and IFRS with respect to accounting for borrowing costs. However, FAR SRS does not support the proposed amendments to IAS 23 as currently set out in the ED. FAR SRS’ main arguments are described in further detail in appendix 1.

For further information please visit <http:www.far.se>

The statement has been prepared by FAR SRS7 Accounting Practices Committee

To International Accounting Standards Committee Foundation

Draft Due Process Handbook for the IFRIC

FAR SRS supports the proposal that the primary role of the IFRIC is to apply a principlebased apporach in interpreting IFRS. FAR SRS therefore supports the position taken in paragraphs 6–8 of the the draft Handbook and agrees that IFRIC should look to develop principlebased interpretations and not seek to create an extensive rule-oriented environment in providing ”interpretive guidance”

For further information please visit <http:www.far.se>

The statement has been prepared by FAR SRS’ Accounting Practices Committee

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...