Innehåll

Balans nr 12 2006

Inledning

Nu är det snart dags att upprätta bokslutet för 2006. För sjätte året i rad skriver Carina Edlund och Jorma Kyrö i Balans om nyheterna inför bokslutet. På sammanlagt elva sidor redogör de för de redovisningsregler som ska tillämpas.

I den sista artikeln i serien En vardag i branschen berättar Maria Falck hur hon ser på revisorsyrket. Hon är nybliven godkänd revisor och arbetar på Esset Revision i Örnsköldsvik. Hon anser att hon lärde sig mycket av förberedelserna inför revisorsexamen men tycker att själva provet var väl stressigt. ”Det skulle behövas längre tid” menar hon och förklarar att i verkliga livet kan man be att få återkomma till en kund om man inte kan svaret på en fråga.

I en artikel om internprissättning för de minsta företagen skriver Magdalena Bartels om de nya reglerna för dokumentation av internprissättning som träder i kraft den 1 januari 2007. Hon menar att det finns en risk att det blir tillämpningsproblem när de nya reglerna ska börja användas efter årsskiftet.

I ett debattinlägg ifrågasätter Niklas Arvidsson och Per Samuelsson införandet av en ny företagsform för små enmansföretag. De efterlyser istället en reform som inriktar sig på att utforma en företagarform för de ägarledda fåmansföretag som idag bedrivs i aktiebolagsform.

Gästkrönikör i detta nummer är ingen mindre än Tomten själv. I en fri bearbetning av Viktor Rydbergs klassiker Tomten hedrar han revisorns arbete och flit. Snön lyser vit på taken. Endast revisorn är vaken...

Till slut vill Balans passa på att önska alla läsare en god jul och ett gott nytt år!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...