Innehåll

Balans nr 12 2006

Noteringar: Årets bästa artikel handlade om fastighetsredovisning

Bo Nordlund är årets mottagare av Carl H Witts pris för bästa artikel i Balans. Han är redovisningsspecialist vid KPMG och prisas för sin artikel ”Redovisning vid försäljning av fastighet – Vid vilken tidpunkt ska intäktsredovisningen ske?” som var publicerad i Balans nr 2/2006.

– Jag är glad och hedrad över priset, säger Bo Nordlund.

Carl H Witt var en av initiativtagarna till tidskriften Balans tillkomst 1975 och han var ordförande i FAR:s tidskriftskommitté. Carl H Witts pris instiftades av Öhrlings delägare 1981 när Carl H Witt bestämde sig för att dra sig tillbaka från revisionsverksamhet.

Ordförande i juryn som utser pristagare är Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Dessutom består juryn av ek. dr Gunilla Alander, finansanalytikern Peter Malmqvist, Civ.ek. Ulla Reinius och FAR SRS ordförande Lars Träff.

Som traditionen bjuder delades Carl H Witts pris för bästa artikel i Balans ut vid FAR SRS årsstämmomiddag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...