Innehåll

Balans nr 12 2006

Noteringar: Årets bästa artikel handlade om fastighetsredovisning

Bo Nordlund är årets mottagare av Carl H Witts pris för bästa artikel i Balans. Han är redovisningsspecialist vid KPMG och prisas för sin artikel ”Redovisning vid försäljning av fastighet – Vid vilken tidpunkt ska intäktsredovisningen ske?” som var publicerad i Balans nr 2/2006.

– Jag är glad och hedrad över priset, säger Bo Nordlund.

Carl H Witt var en av initiativtagarna till tidskriften Balans tillkomst 1975 och han var ordförande i FAR:s tidskriftskommitté. Carl H Witts pris instiftades av Öhrlings delägare 1981 när Carl H Witt bestämde sig för att dra sig tillbaka från revisionsverksamhet.

Ordförande i juryn som utser pristagare är Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Dessutom består juryn av ek. dr Gunilla Alander, finansanalytikern Peter Malmqvist, Civ.ek. Ulla Reinius och FAR SRS ordförande Lars Träff.

Som traditionen bjuder delades Carl H Witts pris för bästa artikel i Balans ut vid FAR SRS årsstämmomiddag.