Innehåll

Nästan 37 procent av internrevisorer avger ett utlåtande om företagets internkontroll, och ungefär lika många uttalar sig om kontrollen av de finansiella styrinstrumenten” skriver Compliance Week och hänvisar till en studie utförd av PricewaterhouseCoopers. Knappt 400 företag deltog i undersökningen – State of the internal audit profession study 2006.

Som ett resultat av de krav som ställs i bl. a. Sarbanes-Oxley Act krävs det av alltfler internrevisorer att de står för ett utlåtande” förklarar Richard Chambers från PwC till tidningen.

De amerikanska internrevisorernas organisation 11A menar bl.a. att dessa yttranden drar ner kostnaderna för den externa revisionen.

Enligt studien har kostnadskurvan för implementeringen av SOX i allmänhet och sektion 404 i synnerhet börjat plana ut. Första året som de nya reglerna gällde förklarade 71 procent av företagen att mer än hälften av resurserna för internrevision gick till SOX. Motsvarande siffra år två var 45 procent och prognosen för år tre är 33 procent.