Innehåll

Balans nr 12 2006

Noteringar: Fler och fler internrevisorer yttrar sig om internkontroll

Nästan 37 procent av internrevisorer avger ett utlåtande om företagets internkontroll, och ungefär lika många uttalar sig om kontrollen av de finansiella styrinstrumenten” skriver Compliance Week och hänvisar till en studie utförd av PricewaterhouseCoopers. Knappt 400 företag deltog i undersökningen – State of the internal audit profession study 2006.

Som ett resultat av de krav som ställs i bl. a. Sarbanes-Oxley Act krävs det av alltfler internrevisorer att de står för ett utlåtande” förklarar Richard Chambers från PwC till tidningen.

De amerikanska internrevisorernas organisation 11A menar bl.a. att dessa yttranden drar ner kostnaderna för den externa revisionen.

Enligt studien har kostnadskurvan för implementeringen av SOX i allmänhet och sektion 404 i synnerhet börjat plana ut. Första året som de nya reglerna gällde förklarade 71 procent av företagen att mer än hälften av resurserna för internrevision gick till SOX. Motsvarande siffra år två var 45 procent och prognosen för år tre är 33 procent.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...