Innehåll

Balans nr 12 2006

Noteringar: FAR SRS satsar på professur vid Stockholms universitet

FAR SRS satsar 5,4 miljoner kronor på en professur i redovisning och revision vid Stockholms universitet. 4 000 studenter utbildas idag på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

– För branschen är det otroligt väsentligt att både utbildning och forskning inom redovisning och revision hålls på en hög nivå, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström. Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet är Sveriges största och satsar på en vidareutveckling av både utbildning och forskning.

Satsningen på en professur görs genom Stiftelsen FAR:s Jubileumsfond som inrättades av FAR Förlag inför FAR:s 75-årsjubileum 1998 för att verka för revisorsyrkets vidareutveckling. Investeringen i en professur är stiftelsens hittills största projekt.

– Det är betydelsefullt för revisionsbyråernas rekrytering. Det är dessutom nödvändigt med en hög forskningskompetens på dessa områden för att vi ska hävda oss i en global konkurrens, säger Dan Brännström vidare.

Överenskommelsen mellan FAR SRS och Stockholms universitet innebär att FAR:s Jubileumsfond bidrar med 5,4 Mkr av totalt knappt 10 Mkr.

– Under det senaste året har företagsekonomiska institutionen medverkat i uppbyggnaden av ett nytt tvåårigt mastersprogram i redovisning, revision och företagsanalys, berättar institutionens chef Thomas Hartman.

Professuren beräknas vara tillsatt senast hösten 2008.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...