FAR SRS satsar 5,4 miljoner kronor på en professur i redovisning och revision vid Stockholms universitet. 4 000 studenter utbildas idag på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

– För branschen är det otroligt väsentligt att både utbildning och forskning inom redovisning och revision hålls på en hög nivå, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström. Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet är Sveriges största och satsar på en vidareutveckling av både utbildning och forskning.

Satsningen på en professur görs genom Stiftelsen FAR:s Jubileumsfond som inrättades av FAR Förlag inför FAR:s 75-årsjubileum 1998 för att verka för revisorsyrkets vidareutveckling. Investeringen i en professur är stiftelsens hittills största projekt.

– Det är betydelsefullt för revisionsbyråernas rekrytering. Det är dessutom nödvändigt med en hög forskningskompetens på dessa områden för att vi ska hävda oss i en global konkurrens, säger Dan Brännström vidare.

Överenskommelsen mellan FAR SRS och Stockholms universitet innebär att FAR:s Jubileumsfond bidrar med 5,4 Mkr av totalt knappt 10 Mkr.

– Under det senaste året har företagsekonomiska institutionen medverkat i uppbyggnaden av ett nytt tvåårigt mastersprogram i redovisning, revision och företagsanalys, berättar institutionens chef Thomas Hartman.

Professuren beräknas vara tillsatt senast hösten 2008.