Innehåll

Balans nr 12 2006

Noteringar: Peter Clemedtson ny ordförande i FAR SRS

Vid FAR SRS årsstämma den 24 november valdes Peter Clemedtson, 50 år, till ny ordförande. Han tog över klubban efter Lars Träff som varit ordförande i två år.

Peter Clemedtson är VD på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Till ny vice ordförande valdes Svante Forsberg, Deloitte i Stockholm. Dessutom omvaldes Maria Östman, Revidacta Revision i Östersund, till vice ordförande.