Innehåll

Balans nr 12 2006

Noteringar: En helt ny rapportering

Världens sex största revisionsbyråer, de s.k. big six – PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Grant Thornton och BDO har lagt fram ett förslag till hur de tycker att företagens finansiella rapportering ska presenteras i framtiden. Revisionsbyråerna anser bl.a. att kvartalsrapporter bör ersättas med rapporter som publiceras löpande på företagets hemsida. Mike Rake, KPMG International, förklarade för Financial Times att ”kvartalsrapporteringen och den kortsiktiga fokuseringen på hur företag lever upp till Wall Streets resultatförväntningar har bidragit till revisionsskandaler”.

Revisionsbyråerna föreslår vidare att rapporteringen ska bli mer allmän, dvs. innehålla information om ett företags prestation och framtid utöver ren sifferexercis.

Nya arbetsuppgifter för framtidens revisorer skulle, enligt förslaget, kunna vara revision av den teknologi som används för att utvärdera och sammanställa företagens information. Revisionsbyråerna menar också att för att motverka bedrägeri så ska alla företag med jämna mellanrum genomgå en ”rättslig revision” ungefär som en polisundersökning.

Källa: Financial Times 8 november 2006