Innehåll

Balans nr 12 2006

Noteringar: En helt ny rapportering

Världens sex största revisionsbyråer, de s.k. big six – PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Grant Thornton och BDO har lagt fram ett förslag till hur de tycker att företagens finansiella rapportering ska presenteras i framtiden. Revisionsbyråerna anser bl.a. att kvartalsrapporter bör ersättas med rapporter som publiceras löpande på företagets hemsida. Mike Rake, KPMG International, förklarade för Financial Times att ”kvartalsrapporteringen och den kortsiktiga fokuseringen på hur företag lever upp till Wall Streets resultatförväntningar har bidragit till revisionsskandaler”.

Revisionsbyråerna föreslår vidare att rapporteringen ska bli mer allmän, dvs. innehålla information om ett företags prestation och framtid utöver ren sifferexercis.

Nya arbetsuppgifter för framtidens revisorer skulle, enligt förslaget, kunna vara revision av den teknologi som används för att utvärdera och sammanställa företagens information. Revisionsbyråerna menar också att för att motverka bedrägeri så ska alla företag med jämna mellanrum genomgå en ”rättslig revision” ungefär som en polisundersökning.

Källa: Financial Times 8 november 2006

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...