Innehåll

Balans nr 12 2006

SME/SMP-frågor: Brister i revisionen! Fel kunder?

I den perfekta av världar planerar revisorerna genomförandet av revisionsuppdragen i god tid och tar under löpande år in SIE4-filer från redovisningsansvariga för att följa verksamheten. Bokslutsrevisionerna påbörjas i nära anslutning till aktuella bokslutsdagar och årsredovisningarna erhålls för revision senast sex veckor före bolagsstämmorna.

I denna perfekta värld kan revisorerna i lugn och ro granska årsredovisningarna och i föreskriven tid avge revisionsberättelserna till bolagsstämmorna. Då övervägande delen av de svenska aktiebolagen har bokslut 31 december medför detta att revisorerna inte har speciellt mycket att göra efter den 30 juni. Eftersom bolagen haft sina stämmor och skickat in årsredovisningarna till Bolagsverket tar revisorerna semester den 1 juli. Men nu lever vi tyvärr inte i denna perfekta värld ...

Bolagsverket har sammanställt statistik som baseras på de årsredovisningar som ingivits under 2005 (283 627 st.) och jag blir betänksam när jag tar del av statistiken. Sammanställningen visar de mest förekommande bristerna och dessa har till största delen karaktären ”slarvfel”, typ felaktiga datum, avsaknad av underskrifter o.d. Många årsredovisningar färdigställs i ”elfte timman” med följden att bolagsstämman inte kan avhållas inom föreskriven tid. Revisorernas tid för att genomföra revisionen och avge revisionsberättelsen blir i praktiken därför begränsad.

Att årsredovisningen överlämnas till revisorn efter föreskriven tid (sex veckor före bolagsstämman) ska naturligtvis inte medföra en mindre kvalitativ revision men statistiken talar sitt tydliga språk.

Statistiken visar bl.a.

 • 2 483 fall där datum för bolagsstämman är tidigare än när revisionsberättelsen har lämnats.

 • 1 575 fall där det saknas revisionsberättelse.

 • 1 372 fall där revisionspåteckning saknas.

Det finns inget försvar för dessa brister men en tänkbar förklaring kan vara att revisorerna sätter för stort fokus på kundernas ”väl” och inte orkar stå emot påtryckningar inför hotet om höga förseningsavgifter.

Vi kan endast komma till rätta med detta problem genom att stärka vår integritet och värna om vår yrkesetik. Det är dags att ”sätta ned foten” och visa vem som bestämmer! Kanske är det dags att se över sin kundstock. Sannolikt är det inte någon tillfällighet att det så gott som alltid är samma kunder som lämnar in sina handlingar i ”elfte timman”. Inte sällan klagar de på arvodet och de lovar alltid att det ska bli bättre nästa år. Är det dessa kunder man ska jobba med? Varför inte lägga kraft och energi på annat håll! På bolag som respekterar revisorns yrkesroll. På bolag som eftersträvar att följa lagar och regler. Dessa finner du i din befintliga kundstock, var så säker!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...