Innehåll

Balans nr 12 2006

SAS, SCA och Scania är bäst på hållbarhetsredovisning

SAS, SCA OCH SCANIA mottag den 24 november FAR SRS pris för Sveriges bästa hållbarhetsredovisning. De företagen var enligt juryn lysande undantag inom ett område där svenska företag är svaga i en europeisk jämförelse.

90 av de 100 största företagen i Europa lämnar idag en hållbarhetsredovisning. 62 av de 90 har också en extern oberoende bestyrkanderapport i hållbarhetsredovisningen.

– Svenska företag ligger i en internationell jämförelse dessvärre efter inom detta redovisningsområde. Endast en handfull svenska börsföretag lämnar bestyrkta hållbarhetsredovisningar, konstaterar Lars-Olle Larsson, FAR SRS representant i ESRA, European Sustainability Reporting Association.

Tävlingen omfattade tre kategorier: bästa hållbarhetsredovisning i årsredovisning, bästa fristående hållbarhetsredovisning och hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelse, som upplyser om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning med bäring på hållbar affärsutveckling.

I juryn som bedömt 2005 års hållbarhetsredovisningar har Marie Norregårdh, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, varit sammankallande. Övriga ledamöter har varit: Henrik Dahlström, KPMG, Birgit Flening, Ernst & Young, Jenny Fransson, Deloitte och Lars-Olle Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Kategorin bästa hållbarhetsredovisning i årsredovisning: SAS

Ur juryns bedömning:

– SAS har under en följd av år varit föregångare och därmed visat vägen för andra företag i utvecklingen av hållbarhetsredovisning som också är bestyrkt av en oberoende part. Det framgår otvetydigt att hållbar utveckling är en prioriterad fråga inom SAS och att denna redovisning anses som ett sätt att bidra till koncernens finansiella utveckling.

Kategorin bästa fristående hållbarhetsredovisning: SCA

Ur juryns bedömning:

– SCA är det enda bolaget bland de bedömda i denna redovisningskategori som lämnar en fristående hållbarhetsredovisning som också är bestyrkt av en oberoende part. SCAs hållbarhetsredovisning håller en hög klass med djuplodande och kvalitetssäkrad information som är till nytta för en bred grupp av bolagets intressenter.

Kategorin hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelse, som upplyser om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning med bäring på hållbar affärsutveckling: Scania

Ur juryns bedömning:

– Scanias miljö- och hållbarhetsinformation håller samma klass som övrig affärsinriktad information i årsredovisningen, vilket visar på vilken tyngd dessa frågor har i organisationen. Enligt bolaget är miljö en av Scanias affärsmässiga prioriteringar, vilket förstärks av att informationen om miljö och hållbar utveckling återfinns i förvaltningsberättelsen.