Innehåll

Balans nr 12 2006

SAS, SCA och Scania är bäst på hållbarhetsredovisning

SAS, SCA OCH SCANIA mottag den 24 november FAR SRS pris för Sveriges bästa hållbarhetsredovisning. De företagen var enligt juryn lysande undantag inom ett område där svenska företag är svaga i en europeisk jämförelse.

90 av de 100 största företagen i Europa lämnar idag en hållbarhetsredovisning. 62 av de 90 har också en extern oberoende bestyrkanderapport i hållbarhetsredovisningen.

– Svenska företag ligger i en internationell jämförelse dessvärre efter inom detta redovisningsområde. Endast en handfull svenska börsföretag lämnar bestyrkta hållbarhetsredovisningar, konstaterar Lars-Olle Larsson, FAR SRS representant i ESRA, European Sustainability Reporting Association.

Tävlingen omfattade tre kategorier: bästa hållbarhetsredovisning i årsredovisning, bästa fristående hållbarhetsredovisning och hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelse, som upplyser om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning med bäring på hållbar affärsutveckling.

I juryn som bedömt 2005 års hållbarhetsredovisningar har Marie Norregårdh, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, varit sammankallande. Övriga ledamöter har varit: Henrik Dahlström, KPMG, Birgit Flening, Ernst & Young, Jenny Fransson, Deloitte och Lars-Olle Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Kategorin bästa hållbarhetsredovisning i årsredovisning: SAS

Ur juryns bedömning:

– SAS har under en följd av år varit föregångare och därmed visat vägen för andra företag i utvecklingen av hållbarhetsredovisning som också är bestyrkt av en oberoende part. Det framgår otvetydigt att hållbar utveckling är en prioriterad fråga inom SAS och att denna redovisning anses som ett sätt att bidra till koncernens finansiella utveckling.

Kategorin bästa fristående hållbarhetsredovisning: SCA

Ur juryns bedömning:

– SCA är det enda bolaget bland de bedömda i denna redovisningskategori som lämnar en fristående hållbarhetsredovisning som också är bestyrkt av en oberoende part. SCAs hållbarhetsredovisning håller en hög klass med djuplodande och kvalitetssäkrad information som är till nytta för en bred grupp av bolagets intressenter.

Kategorin hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelse, som upplyser om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning med bäring på hållbar affärsutveckling: Scania

Ur juryns bedömning:

– Scanias miljö- och hållbarhetsinformation håller samma klass som övrig affärsinriktad information i årsredovisningen, vilket visar på vilken tyngd dessa frågor har i organisationen. Enligt bolaget är miljö en av Scanias affärsmässiga prioriteringar, vilket förstärks av att informationen om miljö och hållbar utveckling återfinns i förvaltningsberättelsen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...