Balans nr 12 2006

Aktuell information från FAR

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2006:37

Undantag från budplikt (Håkansson – Biolin)

Uttalande 2006:38

Villkor i bud (JCE Group – Cybercom)

Uttalande 2006:40

Fusion (Segulah – NEA)

Uttalande 2006:41

Undantag från budplikt (Taflin/Littco – Digital Vision)

Uttalande 2006:43

Undantag från budplikt (StenaAdactum/Midelfart Holding – Wilh Sonesson)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR SRS ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

To International Accounting Standards Board

(IFRIC Draft Interpretation D19 IAS 19) The Asset Ceiling: Availability of Economic Benefits and Minimum Funding Requirements FAR SRS supports the conclusion reached in the Draft Interpretation. However, FAR SRS has a few concerns with the specific wording in the draft which are set out below.

Availability of surplus

The word ”will” in paragraphs 8 and 9 of the Draft Interpretation implies a high level of the payment.

FAR SRS suggests that the IFRIC removes this apparent inconsistency and states explicitly what it has meant.

For further information please visit <http:www.farsrs.se>

The statement has been prepared by FAR SRS ’Accounting Practices Committee

Till FRII -Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

FRII:s kvalietskod för svensk insamling

FAR SRS avstår från att yttra sig.

To IAS 32 and IAS 1 Amendments International Accounting Standards Board

ED of Amendments to IAS 32 Financial Instruments: Presentation and IAS 1 Presentation of Financial Statements: Financial Instruments Puttable at Fair Value and Obligations Arising on Liquidation The consequence of the proposed amendment is that it will permit a range of entities to record equity, where currently IAS 32 requiers their capital to be treated as liabilities.

For further information please visit <http:www.farsrs.se>

The statement has been prepared by FAR SRS’ Accounting Practices Committee

Till Finansdepartementet

(SOU 2006:55) Ny associationsrätt för försäkringsföretag

Remissvaret avgränsas främst till de frågor som är relevanta från revisionssynpunkt.

FAR SRS ser positivt på förslaget att föra samman alla regler för försäkringsföretag och samtidigt låta de associationsrättsliga reglerna för försäkringsaktiebolagen närma sig aktiebolagslagens regler.

Läs remissvaret i sin helhet på <http:www.farsrs.se>

Yttrandet har avgivits FAR SRS Referensgrupp för finansiella företag

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...