Balans nr 12 2006

Aktuell information från FAR

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2006:37

Undantag från budplikt (Håkansson – Biolin)

Uttalande 2006:38

Villkor i bud (JCE Group – Cybercom)

Uttalande 2006:40

Fusion (Segulah – NEA)

Uttalande 2006:41

Undantag från budplikt (Taflin/Littco – Digital Vision)

Uttalande 2006:43

Undantag från budplikt (StenaAdactum/Midelfart Holding – Wilh Sonesson)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR SRS ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

To International Accounting Standards Board

(IFRIC Draft Interpretation D19 IAS 19) The Asset Ceiling: Availability of Economic Benefits and Minimum Funding Requirements FAR SRS supports the conclusion reached in the Draft Interpretation. However, FAR SRS has a few concerns with the specific wording in the draft which are set out below.

Availability of surplus

The word ”will” in paragraphs 8 and 9 of the Draft Interpretation implies a high level of the payment.

FAR SRS suggests that the IFRIC removes this apparent inconsistency and states explicitly what it has meant.

For further information please visit <http:www.farsrs.se>

The statement has been prepared by FAR SRS ’Accounting Practices Committee

Till FRII -Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

FRII:s kvalietskod för svensk insamling

FAR SRS avstår från att yttra sig.

To IAS 32 and IAS 1 Amendments International Accounting Standards Board

ED of Amendments to IAS 32 Financial Instruments: Presentation and IAS 1 Presentation of Financial Statements: Financial Instruments Puttable at Fair Value and Obligations Arising on Liquidation The consequence of the proposed amendment is that it will permit a range of entities to record equity, where currently IAS 32 requiers their capital to be treated as liabilities.

For further information please visit <http:www.farsrs.se>

The statement has been prepared by FAR SRS’ Accounting Practices Committee

Till Finansdepartementet

(SOU 2006:55) Ny associationsrätt för försäkringsföretag

Remissvaret avgränsas främst till de frågor som är relevanta från revisionssynpunkt.

FAR SRS ser positivt på förslaget att föra samman alla regler för försäkringsföretag och samtidigt låta de associationsrättsliga reglerna för försäkringsaktiebolagen närma sig aktiebolagslagens regler.

Läs remissvaret i sin helhet på <http:www.farsrs.se>

Yttrandet har avgivits FAR SRS Referensgrupp för finansiella företag