Innehåll

Balans nr 2 2006

Noteringar: Är KPMG:s sponsring av Handels ett hot mot oberoendet?

Efter en anmälan mot KPMG för påstått oberoendehot enligt revisorslagen (inte jäv enligt aktiebolagslagen som felaktigt uppgivits i olika media) i samband med revisionen av Handelshögskolan i Stockholm och dess dotterbolag, beslutade Revisorsnämnden (RN) att ta in ytterligare upplysningar i frågan. Detta skedde i slutet av januari.

Vad saken gäller är ifall hot mot oberoendet uppstått i och med att KPMG sponsrat Handelshögskolan samtidigt som företaget tidigare reviderat samtliga bolag i koncernen. Det var efter ett samtal med Revisorsnämnden förra våren som KPMG beslutade att avgå som revisorer i moderbolaget och koncernen men inte i skolans kommersiella dotterbolag.

RN har beslutat att behandla frågan inom ramen för ett pågående s.k. SUT-ärende, berättar Adam Diamant på RN för Balans. SUT innebär systematisk uppsökande tillsyn på initiativ av Revisorsnämnden. Det aktuella ärendet har pågått under hela 2005 och omfattar de fyra stora byråerna: Ernst & Young, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Deloitte och KPMG.

– Vi har som en del av ärendet granskat de fyra stora byråernas system och rutiner vad gäller oberoendefrågor, säger Göran Raspe på RN.

Områden som granskats är:

 • Roller och ansvar i uppdragsarbetet

 • Införandet och tillämpningen av RS

 • Kvalitetskontroll enligt RS 220

 • Riskbedömning vid antagande och förnyelse av upp drag

 • Säkerställande av oberoende enligt revisorslagen

– Vi har gått igenom ett antal genomförda revisioner i marknadsnoterade bolag, för klarar Göran Raspe.

RN har tidigare tagit ställning till ett ärende om sponsring och oberoende. Våren 2005 tilldelades en auktoriserad revisor en varning för att han utfört revision och annat granskningsuppdrag i en idrottsförening och dess dotterbolag, samtidigt som revisionsbolaget som revisorn är verksam i hade sponsrat föreningen. Kärnfrågan är av allt att döma omfattningen av sponsringen.

– En intressant fråga är om RN:s beslut innebär att all sponsring av revisionsklienter är otillåten, säger Urban Engerstedt, föreningsjurist hos FAR.

Enligt hans mening saknas det fog för en sådan slutsats. Han förklarar att RN med hänvisning till revisorslagens förarbeten påpekat att affärstransaktioner mellan revisorn och revisionsklienten normalt kan godtas, dvs. så länge det är fråga om transaktioner av vardaglig och ordinär karaktär som ingås på samma villkor som gäller för andra. I fallet från våren 2005 rörde det sig enligt RN om sponsring på ett sätt och i sådan omfattning att dessa krav inte är uppfyllda.

– Transaktioner med revisionsklienter som omfattar normala marknadsföringsaktiviteter i begränsad skala, oavsett om dessa kallas sponsring eller något annat, är av allt att döma tillåtna också i framtiden, säger Urban Engerstedt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...