Innehåll

För att möjliggöra det planerade samgåendet mellan revisorsorganisationerna FAR och SRS – 1 september 2006 – kommer respektive organisation att hålla extra stämmor under våren där man ska besluta om samgåendet, nya stadgar etc.

Den första stämman hölls av SRS den 2 februari i Stockholm. Nästa tillfälle då SRS-medlemmarna kan göra sina röster hörda blir vid organisationens ordinarie stämma den 7 april i Göteborg.

FAR håller extra stämma den 10 februari i Stockholm. En andra extra stämma kommer att hållas under april månad.