Innehåll

Balans nr 2 2006

Noteringar: Skattesektionen börjar sin verksamhet

24 januari höll FAR:s nybildade skattesektion sitt konstituerande möte. Nio medlemmar valdes in i styrelsen. Dessa representerar sju olika byråer.

– Nu är vi 80-talet medlemmar. Men vi ska nog snart vara över 100, sa Ernst Forsberg, interimistisk ordförande för skattesektionen vid mötet som hölls på Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPWC) i Stockholm.

Styrelsen – som på sitt nästa möte 22 februari kommer att utse ordförande m.fl. – består av nio personer:

Christer Andersson, SET, Tommy Björklund, BDO, Ernst Forsberg, ÖPWC, Magnus Larsson, Deloitte, Peter Linder, KPMG, Kurt Rengholt, Lindebergs, Helena Robertsson, KPMG, Ann Strömbäck, ÖPWC och Gunnar Thuresson, Ernst & Young.

– Ha synpunkter! Kom med frågor! Vi bestämmer själva vad vi gör, uppmanade Ernst Forsberg de närvarande.

Helena Robertsson förde på tal frågan om att Skatteverket planerar att från 2007 dra in byråanstånd för deklarationer som lämnas in i pappersform. Detta skulle innebära att byråerna tvingas behandla 1000-tals deklarationer på mycket kort tid för att klara deadline i början av maj.

– Byråer hjälper många företag med deras utlandsanställdas deklarationer. Vi får sällan underlaget för dessa förrän i slutet av april, förklarade Helena Robertsson.

Andra ämnen som fördes på tal av bl.a. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström var FAR:s planerade samgående med SRS och Finansdepartementets utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning (SAMROB). De skattespecialister som har synpunkter i den senare frågan uppmanades att hör av sig till Lennart Iredahl, FAR:s representant i utredningen.