Innehåll

Balans nr 2 2006

Noteringar: Skattesektionen börjar sin verksamhet

24 januari höll FAR:s nybildade skattesektion sitt konstituerande möte. Nio medlemmar valdes in i styrelsen. Dessa representerar sju olika byråer.

– Nu är vi 80-talet medlemmar. Men vi ska nog snart vara över 100, sa Ernst Forsberg, interimistisk ordförande för skattesektionen vid mötet som hölls på Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPWC) i Stockholm.

Styrelsen – som på sitt nästa möte 22 februari kommer att utse ordförande m.fl. – består av nio personer:

Christer Andersson, SET, Tommy Björklund, BDO, Ernst Forsberg, ÖPWC, Magnus Larsson, Deloitte, Peter Linder, KPMG, Kurt Rengholt, Lindebergs, Helena Robertsson, KPMG, Ann Strömbäck, ÖPWC och Gunnar Thuresson, Ernst & Young.

– Ha synpunkter! Kom med frågor! Vi bestämmer själva vad vi gör, uppmanade Ernst Forsberg de närvarande.

Helena Robertsson förde på tal frågan om att Skatteverket planerar att från 2007 dra in byråanstånd för deklarationer som lämnas in i pappersform. Detta skulle innebära att byråerna tvingas behandla 1000-tals deklarationer på mycket kort tid för att klara deadline i början av maj.

– Byråer hjälper många företag med deras utlandsanställdas deklarationer. Vi får sällan underlaget för dessa förrän i slutet av april, förklarade Helena Robertsson.

Andra ämnen som fördes på tal av bl.a. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström var FAR:s planerade samgående med SRS och Finansdepartementets utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning (SAMROB). De skattespecialister som har synpunkter i den senare frågan uppmanades att hör av sig till Lennart Iredahl, FAR:s representant i utredningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...