Innehåll

Balans nr 2 2006

Noteringar: Regeringen tycker till om revisorer

Regeringen planerar att under våren lämna ett antal propositioner till riksdagen. Några av dessa kan vara av särskilt intresse för revisionsbranschen:

  • 28 februari kommer ett förslag från regeringen om ”Finansiella konglomerat”.

  • 3 mars lämnar regeringen/justitiedepartementet sitt förslag om ”Revisorers oberoende och vissa redo visningstjänster”.

  • 22 mars kommer regeringen genom propositioner från både justitie- och finansdepartementet att presentera förslag till ”Förenklade redovisnings regler”. Ett förslag om ”Uppköpserbjudanden” kommer samma dag liksom ”Löneskatter för enmansföretag” och ”Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet”. Den 22 mars presenteras även propositionen ”Effektivare skattekontroll” som bygger på kassaregisterutredningens förslag.

Hela listan med det kommande årets propositioner och skrivelser kan läsas på <www.regeringen.se>