Innehåll

Balans nr 2 2006

Noteringar. 265 namnförslag till ny branschorganisation

I slutet av förra året utlyste FAR – föreningen för revisionsbyråbranschen, och SRS, Svenska revisorsamfundet, en tävling för att få in namnförslag till den nya planerade branschorganisationen (om det blir ett samgående mellan FAR och SRS). Drygt 120 mejl och brev med totalt 265 namnförslag har inkommit.

Juryn består av FAR:s presidium (Lars Träff, Peter Clemedtson och Dan Brännström) och SRS:s styrelse (P-O Andersson, Maria Stålebrant och Rune Jansson). Under februari månad kommer det vinnande förslaget att offentliggöras. Det är dock inte säkert att det förslaget blir namnet på den nya organisationen.

Det bästa förslaget belönas med en resa för två personer till valfri ort till ett värde av 30 000 kronor.