Innehåll

Balans nr 2 2006

Noteringar: KPMG utsedd till Sveriges bästa revisionsbyrå

Veckans Affärer har rankat Sveriges bästa konsulter 2006. Bland revisionsbyråerna fick KPMG högst snittbetyg. KPMG:s vd, Thomas Thiel, menar att det är ett hårt arbete som ligger bakom utmärkelsen:

– Framgången baseras på våra medarbetares professionalism och kvalitén på det arbete som våra team levererar. Att få högsta betyg av marknaden både när det gäller kompetens och förtroende är självklart mycket sporrande, säger Thomas Thiel.

Han lyfter även fram byråns internationalisering som en framgångsfaktor:

– Vi har ett globalt tjänsteutbud och ett gemensamt utvecklingsprogram för tjänster och medarbetare för att säkerställa samma höga kvalitet överallt i världen.

Veckans Affärers undersökning bygger på uppgifter från närmare 1000 företag med en omsättning på minst 500 miljoner och minst 100 anställda. Personer på ledande befattningar inom företagen har fått sätta betyg, skala 1–7, inom följande områden; förtroende, kundorientering (förmåga att sätta sig in i kundens problem), kompetens och resultat (får du ut vad du har förväntat dig).

Samma undersökning gjordes 2004 och då hamnade Ernst & Young i topp bland revisionsbyråerna. På andra plats kom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, KPMG kom då på tredje plats.

Bästa revisorerna

(enligt Veckans Affärers undersökning)

Byrå

snittbetyg

1. KPMG

5,23

2. ÖPWC

5,20

3. Ernst & Young

5,11

4. Deloitte

4,69

5. Lindebergs

3,93

6. SET

3,65

7. BDO

3,51