Innehåll

Balans nr 2 2006

Noteringar: Var tionde svensk säger ja till skattefusk

Svenskar är förvånansvärt toleranta till skattefusk, skriver tidningen Forskning & Framsteg i nr 1/06. I en undersökning har 40 000 personer i ett tjugotal länder i Europa fått svara på en rad olika frågor. De har bland annat fått ta ställning till påståendet ”Man bör inte skattefuska”.

Sammantaget är det åtta procent av européerna som inte tar avstånd från skattefusk. Men de nationella variationerna är stora. Belgien hamnar i särklass högst.

– Där är det närmast en plikt att lura staten, kommenterar Assar Lindbeck, professor emeritus i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Därefter kommer Sverige.

– ... Möjligen kan det vara så, säger Assar Lindbeck, att svenskarna på senare tid har blivit osäkrare över vad de egentligen får för de höga skatterna.

Tar inte avstånd från skattefusk:

Belgien

18,0 %

Sverige

11,4 %

Luxemburg

10,8 %

Tjeckien

9,9 %

Grekland

9,7 %

Tyskland

9,7 %

Österrike

9,3 %

Spanien

8,1 %

Norge

7,9 %

Storbritannien

7,1 %

Schweiz

6,8 %

Danmark

6,6 %

Finland

6,6 %

Slovenien

6,0 %

Polen

3,6 %

Estland

3,0 %

Portugal

2,3 %

Källa: Forskning & Framsteg