Innehåll

Balans nr 3 2006

Noteringar: Olivier Servais – chef för XBRL Europe

XBRL Europe har permanentats efter två års verksamhet som ett projekt – finansierat och organiserat under EU:s paraply. Olivier Servais, som tidigare var generalsekreterare för XBRL in Europe har utsetts till chef för den nya organisationen.

XBRL är en global standard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information som möjliggör effektivare överföring av ekonomisk information.