Innehåll

Balans nr 3 2006

Noteringar: Barnbok om revisorer från Hong Kong

Hong Kongs motsvarighet till FAR – Hong Kong Institute of Certified Public Accountants – har låtit barnbokförfattaren Nury Vittachi, alias Sam Jam, skriva två böcker på engelska (vilka också kommer att komma på kinesiska) som ska lära barn och deras familjer om allt bra som revisorer kan hjälpa till med för att skapa framgång. Böckerna var en nyårsgåva till alla medlemmar men kan också köpas i bokhandeln och via nätet; <www.paddyfield.com>.

May Moon and the Secrets of the CPAs handlar om flickan May Moon som av misstag sätter eld på sin skola. Hur hennes mamma därefter drar in veckopengen med resultat att hon bara har några futtiga Hong Kong dollar kvar. Nu upptäcker hon en bok med titeln The Secrets of the CPAs. Genom denna bok får hon, från ett antal ”visa män” (läs revisorer), lära sig hur man bäst förvaltar sina pengar.

Den andra boken, How to Rais a Money-wise Child, riktar sig till vuxna. Här finns tips hur föräldrar kan hjälpa sina barn (från tre års ålder) att växa till att bli finansiellt ansvarsfulla individer.

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants hoppas att deras medlemmar ska hjälpa till att sprida boken. I ett pressmeddelande förklarar organisationen att det är viktigt att lära barn grunderna för goda finanser, eftersom ”barnen en dag ska axla det ekonomiska ansvaret för den åldrande befolkningen”. Samtidigt vill man rekrytera blivande revisorer: ”... och vi kan lika bra starta tidigt”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...