Innehåll

Balans nr 3 2006

Noteringar: IFRS påverkar redan investeringsbeslut i Europa

Information enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) påverkar redan investeringsbesluten hos drygt hälften av fondförvaltarna i Europa. Detta visar en undersökning genomförd i Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal och Storbritannien som PricewaterhouseCoopers låtit MORI forskningsbyrå genomföra.

I undersökningen kan man läsa att övergången till de nya standarderna ”har en påtaglig inverkan på hur fondförvaltare uppfattar företag och därmed också på deras investeringsbeslut”.

Innan årsredovisningarna distribuerats uppgav fler än hälften (52 procent) att den IFRS-information som rapporterats under 2005 direkt hade påverkat deras investeringsbeslut; 21 procent sa att när de övervägde en investering hade IFRS-informationen påverkat beslutet att köpa, och ytterligare 17 procent uppgav att det var en faktor i besluten att avstå från en investering. IFRS hade en liknande inverkan på de beslut som rörde befintliga investeringar, 22 procent sa att det hade påverkat dem att sälja aktier och för 11 procent var det en orsak att behålla aktier.

Tre av fyra ansåg att IFRS hade hjälpt dem genom att visa vilka finansiella risker företagen löper och 66 procent ansåg att det gav en tydlig bild av företagens operativa risker”

Rapporten i sin helhet finns på <www.pwc.com/ifrs>