Innehåll

Balans nr 3 2006

Noteringar: IFRS påverkar redan investeringsbeslut i Europa

Information enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) påverkar redan investeringsbesluten hos drygt hälften av fondförvaltarna i Europa. Detta visar en undersökning genomförd i Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal och Storbritannien som PricewaterhouseCoopers låtit MORI forskningsbyrå genomföra.

I undersökningen kan man läsa att övergången till de nya standarderna ”har en påtaglig inverkan på hur fondförvaltare uppfattar företag och därmed också på deras investeringsbeslut”.

Innan årsredovisningarna distribuerats uppgav fler än hälften (52 procent) att den IFRS-information som rapporterats under 2005 direkt hade påverkat deras investeringsbeslut; 21 procent sa att när de övervägde en investering hade IFRS-informationen påverkat beslutet att köpa, och ytterligare 17 procent uppgav att det var en faktor i besluten att avstå från en investering. IFRS hade en liknande inverkan på de beslut som rörde befintliga investeringar, 22 procent sa att det hade påverkat dem att sälja aktier och för 11 procent var det en orsak att behålla aktier.

Tre av fyra ansåg att IFRS hade hjälpt dem genom att visa vilka finansiella risker företagen löper och 66 procent ansåg att det gav en tydlig bild av företagens operativa risker”

Rapporten i sin helhet finns på <www.pwc.com/ifrs>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...