Innehåll

Balans nr 3 2006

Noteringar: Utan revision blir det svårare för små aktiebolag

Revisorer anser att reglerna för revision är alldeles för komplexa och behöver förändras. Samtidigt menar de att revisionsplikten bör vara kvar men anpassas efter små aktiebolag.

Detta har Linda Sävenstrand kommit fram till i en uppsats skriven vid högskolan i Borås. Drygt en tredjedel av cirka 400 revisors i Alingsås, Borås och Göteborg svarade på enkäten där bl.a. frågan ställdes om det finns några nackdelar för ett litet bolag att göra revision?

36,4 procent svarade att det inte finns några nackdelar och 60 procent att det finns några. 52 revisorer kommenterade frågan: Av dessa var det 38 som tyckte att kostnaden var nackdelen. Tio personer menade att problemet är att reglerna är de samma för små och stora bolag.

I undersökningen svarade nästan 80 procent av revisorerna att revisionsplikten bör behållas i små aktiebolag. 13 procent ansåg dock att dagens regler är så komplexa att de inte går att använda på små aktiebolag. 36 procent valde alternativet, ”ja, de är komplexa och som revisor får jag arbeta hårt för att få det att fungera”. 46 procent menade att reglerna ”till viss del är komplexa, men med några justeringar går de alldeles utmärkt att använda”.

När frågan ställdes om regelverket bör anpassas mer till små företag, så var det en överväldigande majoritet som ansåg att man på ett eller annat sätt får utforma regelverket för att bättre passa de mindre bolagen.