Innehåll

Balans nr 3 2006

Noteringar: Utan revision blir det svårare för små aktiebolag

Revisorer anser att reglerna för revision är alldeles för komplexa och behöver förändras. Samtidigt menar de att revisionsplikten bör vara kvar men anpassas efter små aktiebolag.

Detta har Linda Sävenstrand kommit fram till i en uppsats skriven vid högskolan i Borås. Drygt en tredjedel av cirka 400 revisors i Alingsås, Borås och Göteborg svarade på enkäten där bl.a. frågan ställdes om det finns några nackdelar för ett litet bolag att göra revision?

36,4 procent svarade att det inte finns några nackdelar och 60 procent att det finns några. 52 revisorer kommenterade frågan: Av dessa var det 38 som tyckte att kostnaden var nackdelen. Tio personer menade att problemet är att reglerna är de samma för små och stora bolag.

I undersökningen svarade nästan 80 procent av revisorerna att revisionsplikten bör behållas i små aktiebolag. 13 procent ansåg dock att dagens regler är så komplexa att de inte går att använda på små aktiebolag. 36 procent valde alternativet, ”ja, de är komplexa och som revisor får jag arbeta hårt för att få det att fungera”. 46 procent menade att reglerna ”till viss del är komplexa, men med några justeringar går de alldeles utmärkt att använda”.

När frågan ställdes om regelverket bör anpassas mer till små företag, så var det en överväldigande majoritet som ansåg att man på ett eller annat sätt får utforma regelverket för att bättre passa de mindre bolagen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...