Innehåll

Balans nr 3 2006

Europa-frågor: ”One-stop-shop” för små och medelstora företag

Europeiska kommissionen har presenterat sin nya årliga framstegsrapport om Lissabonstrategin. Syftet med den årliga framstegsrapporten är att öka farten och styrkan i processen och åstadkomma snabbare resultat. Rapporten pekar på vilka områden det finns brister och föreslår konkreta åtgärder på EU-nivå och nationell nivå för att avhjälpa bristerna.

Fyra prioritetsområden lyfts fram: att investera i utbildning, forskning och innovation; att frigöra små och medelstora företag; att driva en sysselsättningspolitik som får människor i arbete och att garantera en säker och hållbar energitillförsel. I EU-kommissionens vårrapport läggs det fram tydliga förslag till åtgärder på dessa fyra områden som de europeiska ledarna kan diskutera när de möts vid toppmötet i Bryssel i mars och genomföra fram till 2007.

”Mitt budskap som helhet är klart, det är dags att lägga i en högre växel. Förändringens vind har blåst genom Bryssels korridorer och medlemsländernas huvudstäder sedan vi lanserade Lissabonstrategin på nytt i fjol. Aktiviteten har ökat våldsamt. Vi har kommit långt sedan förra året och grunden är lagd. Att 25 nationella reformprogram ligger på bordet talar sitt tydliga språk – engagemanget i medlemsländerna har nått upp till en ny nivå. Nu gäller det att visa resultat. Nu måste medlemsstaterna fatta rodret och påskynda reformerna. 95 procent av innehållet i dessa rapporter handlar om sunt förnuft, och medlemsstaterna måste göra detta till sin praxis. De måste finna den politiska viljan att omvandla ord till handlingar – det är dags att lägga i en högre växel. Till dem som hävdar att det inte kommer att lyckas vill jag säga: vem hade trott för tio år sedan att Irland skulle bli ett av de rikaste länderna i EU eller att produktiviteten i Polen skulle bli högre än i Sydkorea?”, sa EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Målet för små och medelstora företag är tydligt: företagspotentialen måste tillvaratas. I rapporten anges att medlemsstaterna till 2007 bör ha infört ett ”one-stop-shop”-koncept till hjälp för framtida företagare och för att företagen ska kunna fullgöra alla sina administrativa skyldigheter på ett och samma ställe. Den genomsnittliga tiden för bildande av ett företag bör kortas ned till hälften fram till slutet av 2007 och då till en vecka eller mindre. Dessutom bör utbildning i entreprenörskap ges som en del av läroplanen för alla elever. Alla är överens om att ett gott företagsklimat är grunden för hög sysselsättning och ökad tillväxt.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...