Innehåll

Balans nr 3 2006

Europa-frågor: ”One-stop-shop” för små och medelstora företag

Europeiska kommissionen har presenterat sin nya årliga framstegsrapport om Lissabonstrategin. Syftet med den årliga framstegsrapporten är att öka farten och styrkan i processen och åstadkomma snabbare resultat. Rapporten pekar på vilka områden det finns brister och föreslår konkreta åtgärder på EU-nivå och nationell nivå för att avhjälpa bristerna.

Fyra prioritetsområden lyfts fram: att investera i utbildning, forskning och innovation; att frigöra små och medelstora företag; att driva en sysselsättningspolitik som får människor i arbete och att garantera en säker och hållbar energitillförsel. I EU-kommissionens vårrapport läggs det fram tydliga förslag till åtgärder på dessa fyra områden som de europeiska ledarna kan diskutera när de möts vid toppmötet i Bryssel i mars och genomföra fram till 2007.

”Mitt budskap som helhet är klart, det är dags att lägga i en högre växel. Förändringens vind har blåst genom Bryssels korridorer och medlemsländernas huvudstäder sedan vi lanserade Lissabonstrategin på nytt i fjol. Aktiviteten har ökat våldsamt. Vi har kommit långt sedan förra året och grunden är lagd. Att 25 nationella reformprogram ligger på bordet talar sitt tydliga språk – engagemanget i medlemsländerna har nått upp till en ny nivå. Nu gäller det att visa resultat. Nu måste medlemsstaterna fatta rodret och påskynda reformerna. 95 procent av innehållet i dessa rapporter handlar om sunt förnuft, och medlemsstaterna måste göra detta till sin praxis. De måste finna den politiska viljan att omvandla ord till handlingar – det är dags att lägga i en högre växel. Till dem som hävdar att det inte kommer att lyckas vill jag säga: vem hade trott för tio år sedan att Irland skulle bli ett av de rikaste länderna i EU eller att produktiviteten i Polen skulle bli högre än i Sydkorea?”, sa EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Målet för små och medelstora företag är tydligt: företagspotentialen måste tillvaratas. I rapporten anges att medlemsstaterna till 2007 bör ha infört ett ”one-stop-shop”-koncept till hjälp för framtida företagare och för att företagen ska kunna fullgöra alla sina administrativa skyldigheter på ett och samma ställe. Den genomsnittliga tiden för bildande av ett företag bör kortas ned till hälften fram till slutet av 2007 och då till en vecka eller mindre. Dessutom bör utbildning i entreprenörskap ges som en del av läroplanen för alla elever. Alla är överens om att ett gott företagsklimat är grunden för hög sysselsättning och ökad tillväxt.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com