Innehåll

Balans nr 3 2006

Boknyheter

Att ingen har kommit på detta tidigare! En av årets första storsäljare på bokmarknaden är pocketutgåvan av katastrofkommissionens Tsunamirapport. Boken som ges ut av det nystartade förlaget StoryBooks (två journalister på tidningen Dagens Industri) hade redan en månad efter lanseringen sålt slut första upplagan om 8 000 böcker.

Boken är en osminkad version av Tsunamirapporten. Och rapporten är formellt ett myndighetsbeslut som kan laddas ner från regeringens hemsida och ges ut av vem som helst.

Idén med att ge ut viktiga rapporter som billig pocket kommer från USA. Där gav ett förlag ut 11-september-kommissionens rapport. Det var 2004 och boken sålde i över 1 miljon exemplar.

Det är inte troligt att någon av de utredningar eller de rapporter som berör revisionsbranschen kommer att säljas i massupplagor. Trots att vissa berör ett stort antal människors verksamheter – och borde skapa intresse i vidare kretsar.

Det samma gäller litteratur om skatter. Vi beklagar oss alla över skattetrycket, men vi överlåter åt experterna att ta itu med problemen. För dessa har nyligen en ”gammal bekant” kommit i repris: ”Det svenska skattesystemet” (Norstedts Juridik; 566 s.) av Gunnar Rabe och Ingrid Melbi finns nu i en nittonde (!) upplaga. Gunnar Rabe har också kommit med boken ”Skattelagstiftning – Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2006” (Norstedts; 939 s.). Den senare är en samling av lagtexter som ”uppdaterats med hänsyn till förändringar i lagstiftning och nya rättsfall under 2005”.

”Fåmansföretag – Skatteregler och skatteplanering” (Björn Lunden information; 424 s.) är skriven av Kjell Sandström och Ulf Svensson – båda skattekonsulter/experter. Detta är den sjätte upplagan ”som uppdaterats med de nya 3:12-reglerna om utdelning och kapitalvinst”.

Norstedts förlag låter också meddela att ytterligare en skattebok är på väg. I början av mars publiceras ”Skattetillägg och skattebrott” skriven av Karin Almgren och Börje Leidhammar. I denna bok behandlas de förändrade reglerna om skattetillägg samt den reformerade skattebrottslagen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...