Innehåll

Balans nr 3 2006

Den växande ideella sektorn: Mer pengar ger fler fel på skatten

Skatteverket i Uppsala har de senaste åren gjort riktade kontroller mot idrottsföreningar i Mälardalsregionen. En mängd felaktigheter har upptäckts, både inom elitidrottsklubbar och inom den så kallade breddidrotten där verksamheten helt eller delvis är ideell.

De vanligaste felaktigheterna inom breddidrotten är att klubbarna betalar ut kostnadsersättningar istället för löner till spelare och tränare för att på det sättet undgå att betala arbetsgivaravgifter och andra avgifter/skatter. Men det handlar även om utbetalning av svarta löner, oredovisade gåvor som inte är avsedda för den ideella verksamheten och olika typer av förmåner som inte har redovisats korrekt. Inom elitidrotten handlar de upptäckta felaktigheterna främst om svarta löner, gåvor som inte har redovisats samt felaktigheter i samband med att klubbarna köper eller hyr spelare.

Sven-Åke Ny, skatterevisor på Skatteverket i Uppsala, konstaterar att det har skett en förändring inom idrottsrörelsen de senaste tio åren, framför allt inom breddidrotten.

– Det handlar om helt andra pengar än tidigare. Både spelare och tränare får högre ersättningar idag och klubbarna måste hitta på sätt att kunna betala vad de vill ha, säger Sven-Åke Ny.

Han tillägger att detta främst gäller lagidrotter som fotboll och hockey. Är felen medvetna eller omedvetna?

– Både och. På elitnivå vet man vad som gäller. Men inom breddidrotten handlar det delvis om okunskap. Man har svårt att se sin arbetsgivarroll – man upplever sig inte som arbetsgivare utan verksamheten upplevs som rakt igenom ideell, säger Sven-Åke Ny.

Ideell verksamhet är inte skattepliktig. En förening kan dock bedriva både skattefri ideell verksamhet och skattepliktig näringsverksamhet, exempelvis i form av rörelseverksamhet, vilket är fallet i flera av de granskade idrottsklubbarna.

Skatteverket i Uppsala har under de senaste åren genomfört revisioner i totalt ett 50-tal idrottsföreningar i Mälardalsregionen.

– Tyvärr har vi fått föreslå ändringar i 85 procent av fallen, säger Sven-Åke Ny.

Han tillägger dock att det har gjorts ett urval när det gäller vilka föreningar som har granskats, exempelvis sådana som inte lämnat kontrolluppgifter till skattemyndigheten. Resultatet ska därför inte tolkas som att 85 procent av samtliga idrottsklubbar slarvar eller fuskar med redovisningen av sin verksamhet.

En faktor som sannolikt bidrar till att det uppstår felaktigheter i redovisningen är att det ofta är hög omsättning på folk i klubbarnas styrelser. Sven-Åke Ny menar också att det många gånger finns en samordningsproblematik i idrottsföreningar med flera olika sektioner, exempelvis bandy, fotboll och hockey, som var och en har sin egen styrelse.

– Över dessa styrelser finns en huvudstyrelse som har huvudansvaret, men som inte alltid känner till vad som gjorts i de olika sektionerna. Man bör ha en bättre koll uppifrån, säger Sven-Åke Ny.

Bakgrunden till att Skatteverket i Uppsala beslutade att specialgranska idrottsrörelsen är att man hade upptäckt att det endast var runt 20 procent av fotbollsklubbarna i regionen som lämnade in kontrolluppgifter till skattemyndigheten. Enligt Skatteverket fanns det skäl att misstänka att det var en högre andel av föreningarna som enligt skattelagstiftningen var skyldiga att lämna kontrolluppgifter. Enligt lagstiftningen ska en ideell förening, exempelvis en idrottsförening, som har betalat ut ersättning eller lämnat en förmån som uppgår till 100 kronor eller mer till en person, lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

På frågan om huruvida felaktigheterna är typiska för idrottsrörelsen svarar Sven-Åke Ny att i den mån det är så, beror det sannolikt på mängden pengar som är i omlopp.

– Det finns generellt mer pengar i idrottsklubbar än i andra ideella föreningar, säger han.

Huvudregeln är att en ideell förening är skattskyldig enligt samma allmänna regler som andra juridiska personer. Från huvudregeln om skattskyldighet finns undantag.

För vidare information se

<www.skatteverket.se>

Pernilla Halling

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...