En normalstor idrottsförening måste kunna sköta sin ekonomi utan professionell hjälp. Det menar Jan-Anders Gredeskog som är administrativ chef på Svenska Orienteringsförbundet.

Det finns ungefär 100 000 orienterare i cirka 650 klubbar runt om i Sverige.

Orienteringsklubbarna har en förhållandevis god ekonomi, vilket jag tror beror på att orienterare är ”ordning & reda”-människor, säger Jan-Anders Gredeskog.

Det finns inte heller några stora pengar inom orienteringen. Ekonomin är ett större problem i idrotter med stora prispengar och sponsorintäkter.

Svenska Orienteringsförbundet arrangerar inte själva några kurser om föreningskunskap eller föreningsekonomi.

– Det är distriktsidrottsförbunden och idrottens studieförbund SISU som stöttar klubbarna i dessa frågor.

Jan-Anders Gredeskog påpekar att det alltid är svårt att hitta förtroendevalda med föreningskunskap.

– Det är dock viktigt att värna om den kunskapen också – det är inte bara viktigt att ha en bra tränare. Men det är en svårighet inom hela den ideella världen.

Årligen arrangeras ungefär 1 500 orienteringstävlingar i Sverige. Den mest kända är O-ringen med cirka 15 000 tävlande och 2 000–2 500 ideellt arbetande funktionärer.

– O-ringen ägs av orienteringsförbundet, men sedan är det en arrangemangsförening som ansvarar för arrangemanget.

– Omsättningen för O-ringen ligger någonstans kring 25 miljoner kronor.

Svenska Orienteringsförbundet har två målsättningar. Dels att ha världens bästa landslag och dels att man ska bli fler medlemmar. Här poängterar Jan-Anders Gredeskog hur viktigt det är med medial uppmärksamhet.

– Vi producerar själva inslag och levererar till TV. När det visas orientering i exempelvis Sportspegeln är det ofta vi själva som gjort inslaget.

Skatte- och redovisningsfrågor är inget som diskuteras i någon större utsträckning ute i föreningarna. Dock är reklamskatten för komplicerad menar Jan-Anders Gredeskog. Det kan ibland vara svåra bedömningar som ska göras.

– Det ska bli intressant att se vad den pågående idrottsskatteutredningen [se sidan 32, reds. anm.] kommer fram till. En idrottsförening måste kunna klara sin ekonomi utan professionell hjälp.

– Man måste ha klart för sig att det handlar om den ideella världen. Kraven får inte bli för stora. Då riskerar engagemanget att försvinna.

En stor kostnadspost hos de enskilda orienteringsklubbarna ute i landet är att göra nya kartor.

– Till exempel har stormen Gudrun medfört att många kartor måste ritas om.

– Den ideella sektorn är en viktig ”motor” i samhället. Det är viktigt att inte glömma bort det, avslutar Jan-Anders Gredeskog.

Åsa Ehlin