Innehåll

Balans nr 4 2006

Noteringar: Dags för avgörande

7 april är det dags för Svenska Revisorsamfundet, SRS, att hålla extra stämma i Göteborg. Detta är den andra och slutgiltiga stämman som ska säga ja eller nej till samgående med FAR.

För FAR:s del kommer den andra stämman att hållas 24 april i Stockholm.

Säger SRS- respektive FAR-medlemmarna ja till samgåendet vid dessa tillfällen så blir en gemensam revisorsorganisation verklighet från 1 september.