Innehåll

Balans nr 4 2006

Noteringar: Nordisk knorr på IFAC-strategi

Nordiska Revisorsförbundet (NRF) höll ett ordförandemöte i Köpenhamn den 7–8 mars. Mycket handlade om det långsiktiga arbetet i världsfederationen International Federation of Accountants (IFAC).

– Tack vare att de fem nordiska länderna samarbetar är NRF i dag representerat i alla de viktigaste IFAC-organen, både i styrelsen och i de kommittéer som fastställer standarder för yrket, förklarar Björn Markland hos NRF.

Han säger att man slog fast att NRF ska sträva efter att vara så även i fortsättningen. Att det ska finnas väl förberedda kandidater att ersätta dem som lämnar sina befattningar på grund av IFAC:s rotationsregler.

Mer konkreta planer för det sistnämnda ska fastställas vid ett uppföljande telefonsammanträde i april. NRF:s representanter i IFAC:s styrelse och kommittéer anslöt mot slutet av mötet och redogjorde för sitt arbete. En viktig fråga blev hur IFAC-arbete ska kunna nyttiggöras så att man verkligen utnyttjar det nordiska samarbetet på hemmaplan.

Ordförandemötet behandlade även utkast till slutrapporter från de tre projekt som NRF har drivit i ungefär ett års tid. Det gäller implementeringen av det nya åttonde direktivet, bestyrkandeuppdrag för små och medelstora klientföretag, och revisorns skadeståndsansvar, allt betraktat i ett nordiskt perspektiv.

– Alla tre rapporterna god kändes i princip, säger Björn Markland och fortsätter:

– Rapporterna ska nu användas i diskussioner med myndigheter och lagstiftare på nationell och europeisk nivå. Arbetet lär redan har väckt nyfikenhet där.

Ordförandemötet i Köpenhamn fastställde en omfördelning av de fem medlemsföreningarnas kostnader för internationellt arbete 2005. Alla sådana kostnader delas nämligen med 28 procent var för Danmark, Norge och Sverige, 13 procent för Finland och 3 procent för Island. Tanken är att ”rätt person” alltid ska kunna sättas in i det gemensamma arbetet, vare sig han eller hon kommer från en stor eller liten förening. Totalt är det ungefär € 210.000 i rena utgifter som behandlas så.

Björn Markland avslutar med att nämna två kommande arrangemang: Årsmötet 2006 som äger rum i Svartå i Finland, och där ska utbildning och småföretagsrevision bli centrala temata. Samt ett möte 3–5 september 2008 då NRF tillsammans med FEE står som arrangör för en kongress i Köpenhamn om småföretag och små revisionsbyråer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...