Innehåll

Balans nr 4 2006

Noteringar: FEE:s arbete med åttonde direktivet

För att närmare följa arbetet med det nya åttonde direktivet om lagstadgad revision på nationell och europeisk nivå har FEE skapat följande organisation.

ITF

FEE har tillsatt en Information Task Force on the Transposition of the Statutory Audit Directive (ITF) som består av representanter för FEE:s medlemsorganisationer i respektive medlemsstat, i kandidatländer samt i andra länder med indirekt intresse av saken, totalt f.n. 33 personer. ITF ska vara ett forum för informationsutbyte där elektronisk kommunikation ska användas i hög grad. En särskild del av FEE:s Extranet ska vara tillgänglig för att underlätta informationsutbytet. FAR:s representant i ITF är Lars-Gunnar Larsson. Ordförande i ITF är FEE:s ordförande David Devlin med FEE:s vice ordförande Klaus-Günter Klein som vice ordförande. ITF:s första möte hölls den 2 mars 2006 i Bryssel under ledning av Klaus-Günter Klein.

RTF

Inom ramen för ITF har tillsatts en Regulatory Task Force (RTF). RTF består av 13 personer nominerade av FEE Executive och hämtade ur FEE:s ledning, ITF, FEE:s arbetsgrupper och European Contact Group (ECG).

Lars-Gunnar Larsson ingår i RTF. Klaus-Günter Klein är ordförande i RTF och FEE:s generalsekreterare Henri Olivier är vice ordförande.

RTF:s uppgift är att driva det konkreta FEE-arbetet rörande åttonde direktivet. Det gäller främst att följa, följa upp och ställa samman informationen från ITF-medlemmarna samt att följa utfallet av EU-kommissionens kommittologiprocedur, t.ex. rörande införandet av ISA.

I planerna ingår också att ta fram ett elektroniskt nyhetsbrev.