Innehåll

Balans nr 4 2006

Noteringar: Nyhet från 1 juli – Årsredovisningen kan lämnas elektroniskt

Från 1 juli kommer aktiebolag att kunna lämna in sina årsredovisningshandlingar till Bolagsverket på elektronisk väg. Detta föreslår regeringen i en proposition som preliminärt kommer att debatteras och beslutas om i riksdagen 31 maj.

I första hand gäller det ändringar i årsredovisningslagen och aktiebolagslagen så att handlingarna kan undertecknas med elektronisk signatur. Ärendet kommer att behandlas och beslutas i riksdagen under våren.

– De flesta företagen upprättar redan sina årsredovisningshandlingar elektroniskt. Sedan skrivs de ut på papper för att hanteras på bolagsstämmor och när de ska sändas till oss. Och vi scannar i vår tur in handlingarna [till våra datorer], förklarar Roland Höglund, överdirektör på Bolagsverket.

Han talar om ”en onödig analog idiotloop” som verket gör idag och att mycket är vunnet med att alla aktiebolag kommer att kunna lämna handlingar på elektronisk väg. Innan man kommit dit måste dock ett system för avlämning byggas upp hos Bolagsverket. Man räknar inte med att från första juli kunna erbjuda aktiebolag i koncernförhållanden, den elektroniska tjänsten.

– XBRL-taxonomi för koncerner är inte helt klar, förklarar Roland Höglund och tillägger att man hoppas kunna erbjuda även denna tjänst under hösten eller senast vid årsskiftet. Han säger att det dock inte rör sig om någon stor andel av alla landets 300 000 registrerade aktiebolag.

Bolagsverket kräver att handlingarna som de ska få in är upprättade i formatet XBRL – eXtensive Business Reporting Language – ett globalt språk för finansiell rapportering. XBRL kan enkelt förklaras som en standard (grundad på taxonomier) som används för att bearbeta och presentera ekonomisk information i olika IT-miljöer. Att Bolagsverket använder denna beror, enligt Roland Höglund, på att det är en internationellt accepterad standard. Han menar att det är naturligt att Bolagsverket inte söker en nationell lösning när XBRL finns som är ”lätt att förstå över gränserna”.

Redan idag kan företag i exempelvis Japan och USA lämna in sina handlingar elektroniskt till respektive myndighet. Här i Sverige finns det en svensk ideell XBRL-FÖRENINGEN som bl.a. FAR var med och grundade, som under en längre tid arbetat för att sprida användningen av XBRL. Föreningen ”utvecklar och underhåller” svenska taxonomier och länkdatabaser i XBRL. Norstedts Juridik, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young samt Hogia är några av de företag som fram till 7 april testar att ge in räkenskapshandlingar på elektronisk väg till Bolagsverket. Under maj månad ska testet utvärderas för att systemet ska vara klart att sjösättas 1 juli.

Roland Höglund säger att han hoppas att elektronisk inlämning av handlingar ska vara till hjälp för revisorer – för ”dem i deras relation till kunden”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...