Innehåll

Balans nr 4 2006

Noteringar: 94 miljoner blanketter!

Näringslivets Regelnämnd har granskat hur myndigheternas krav på företagens uppgiftslämnade förändrats sedan 1999. Rapporten visar att företagen varje år tvingas lämna in 94 miljoner blanketter till myndigheterna.

Antalet blanketter har ökat med 29 procent sedan 1999. Antalet myndigheter som företagen måste rapportera till är nu 90 stycken.

Skatteverkets blanketter står för den absoluta merparten, drygt 85 miljoner. Detta är en ökning med cirka 18 miljoner blanketter sedan 1999. Naturvårdsverket är den myndighet som uppvisar störst förändring i sin blanketthantering. År 1999 uppgav Naturvårdsverket att de endast samlade in 2 300 blanketter årligen. I dag uppgår antalet till hela 108 000 blanketter.

<http://www.nnr.se>