Balans nr 5 2006

Applåder när SRS röstade ja

Stor majoritet positiv till samgåendet med FAR

Strax efter klockan 16 på fredagen den 7 april kunde ordföranden på Svenska Revisorsamfundets (SRS) stämma meddela resultatet av den omröstning som många varit så spända inför. Det blev ett rungande JA – om än i form av blålila ”röstkort” – till samgående mellan FAR och SRS. Närmare bestämt 130 medlemmar röstade ja till styrelsens förslag att upplösa SRS och därmed ja till samgåendet med FAR. 12 medlemmar röstade nej och 2 hade lämnat blanka röstsedlar.

SRS ordförande Per-Olof Andersson strålade ikapp med styrelsekollegorna Rune Jansson och Maria Stålebrant. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström låg inte långt efter. Stämningen var närmast uppsluppen efter debatten för och emot att skapa en enda svensk branschorganisation för revisorer och rådgivare.

Dagen började med årsstämmoförhandlingar som på vilket årsmöte som helst. Martin Johansson, vd för SRS, föredrog samfundets verksamhet under det gångna året. Kvalitetskontroll, lobbyarbete, lokalavdelningar och mycket mer avhandlades.

Strax efter lunch hade man kommit fram till punkt 24b ”Styrelsens förslag att upplösa Svenska Revisorsamfundet SRS”.

Först ut var SRS ordförande Per-Olof Andersson. Han förordade samgåendet mellan FAR och SRS.

– Vi ska inte skapa ett nytt SRS. Eller ett nytt FAR. Utan en helt ny organisation, lovade han och hoppades att den nya organisationen bl.a. ska bli stark på lokalplanet – både vad gäller ekonomi och hög aktivitet. Han vill också gärna se fler kvinnor på olika poster i organisationen.

– Vi har gott om kunniga kvinnor i SRS, påminde han de drygt hundratalet SRS-555 medlemmar som kommit till stämman i Göteborg.

Per-Olof Andersson förklarade att alla har varit välkomna med sina åsikter i den debatt som förts om samgående eller inte samgående. Han menade samtidigt att ett ja skulle ge en stark röst i omvärlden för branschen, och att medlemsnyttan skulle säkras för både stora och små revisionsföretag.

Just dessa två skäl för att säga ja till ett samgående, fördes också fram av FAR:s generalsekreterare Dan Brännström när han talade på SRS:s stämma.

– Vi är en utsatt bransch. Ivern att reglera oss har blivit allt större, menade Dan Brännström och räknade sedan upp en rad aktuella frågor där en gemensam organisation ”bättre kan tillvarata branschens intresse”.

– Det är viktigt i en ny organisation att vi blir bättre på att kommunicera den stora nyttan med branschens tjänster. Kommunicera, kommunicera och kommunicera ... här måste vi bli bättre, sa Dan Bränn ström och ansåg vidare att den nya organisationen också ska bli bättre på att hjälpa små och medelstora byråer.

– Jag är för ett samgående men inte helt komfortabel med processen [som lett fram till dagens omröstning]. Medlemmar är oroliga, inte för sin person utan för sin näring, förklarade Mats Olsson, Adrian & Partners i Göteborg.

Han pekade på kulturskillnader i de två organisationerna – centraliserad mot decentraliserad.

– I FAR kretsar mycket kring Träff – i SRS träffas vi mycket i våra kretsar.

Mats Olsson syftade förstås på FAR:s ordförande Lars Träff. Den kulturskillnad som han påtalade återkom i flera inlägg. Åsikter som yppades var allt från att det finns ett vi-och-dom-tänkande, via vi ska lära av varandra, till ”FAR ser fram emot vår kultur”. Den senare åsikten framfördes av tidigare SRS-ordföranden Leif Edling, Edlings Revision i Hudiksvall.

– Vi som arbetar med små företag är bra på att hantera kulturkrockar, försäkrade Bengt Skough, Ernst & Young i Kristianstad.

En oro för att de stora byråerna ska få allt för stort inflytande i den nya organisationen, löpte som en röd tråd i anförande efter anförande under stämman i Göteborg.

– Jag röstar ja därför att vi tillsammans – i en stark branschorganisation – kan åstadkomma bra resultat som är till nytta för oss alla, sa Klas-Erik Hjorth, Linde bergs Grant Thornton i Sundsvall.

– Jag tror att de stora [byråerna] har för mycket med sitt eget för att bry sig om SMP, menade Lars V Hultgren, Revisors ringen i Karlstad och tillade:

– Jag är inte intresserad av att bli toppstyrd.

Lars V Hultgren och flera av SRS-medlemmarna som tog till orda under stämmodebatten framförde kritik mot kvotering av storbyrårepresentanter till den nya organisationens styrelse. Kontentan av kritiken var att de stora byråerna borde klara av att få platser i styrelsen på vanlig väg, inte via kvotering.

Debatten kretsade mycket kring de små revisionsbyråernas villkor och krav på en branschorganisation. Kommer småbyråsektionen [i den nya organisationen] att få nog med resurser, frågade Marianne Sandberg, Marianne Sandberg Revisionsbyrå i Linköping. SRS:s vd Martin Johansson svarade att han inte visste om så blir fallet. Han förklarade att man ännu inte kommit tillräckligt långt i samtalen om hur resurserna ska fördelas. Men att intentionerna är goda.

– Mer än 70 procent av revisionsbyråernas verksamhet rör SME, förklarade FAR:s ordförande Lars Träff då han tog till orda.

– Jag har jobbat med egen verksamhet i 25 år och är nu sedan åtta år på större byrå. Och jag har upptäckt att vi alla jobbar med samma frågor och behöver samma sak, förklarade Peter Fäldt, Lindebergs Grant Thornton i Uppsala.

Han menade att SRS-medlemmarna bör se möjligheter i ett samgående istället för att vara rädda. Av samma åsikt var Helena Adrian, Adrian & Partners i Göteborg, som sedan ett antal år är aktiv i både SRS och FAR. Hon förklarade att hon tänkte rösta ja ”med viss tveksamhet” och la till en brasklapp:

– Vi ska lära FAR hur man gör när man driver en förening!

Text och foto: Elisabeth Precht

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...