Balans nr 5 2006

Applåder när SRS röstade ja

Stor majoritet positiv till samgåendet med FAR

Strax efter klockan 16 på fredagen den 7 april kunde ordföranden på Svenska Revisorsamfundets (SRS) stämma meddela resultatet av den omröstning som många varit så spända inför. Det blev ett rungande JA – om än i form av blålila ”röstkort” – till samgående mellan FAR och SRS. Närmare bestämt 130 medlemmar röstade ja till styrelsens förslag att upplösa SRS och därmed ja till samgåendet med FAR. 12 medlemmar röstade nej och 2 hade lämnat blanka röstsedlar.

SRS ordförande Per-Olof Andersson strålade ikapp med styrelsekollegorna Rune Jansson och Maria Stålebrant. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström låg inte långt efter. Stämningen var närmast uppsluppen efter debatten för och emot att skapa en enda svensk branschorganisation för revisorer och rådgivare.

Dagen började med årsstämmoförhandlingar som på vilket årsmöte som helst. Martin Johansson, vd för SRS, föredrog samfundets verksamhet under det gångna året. Kvalitetskontroll, lobbyarbete, lokalavdelningar och mycket mer avhandlades.

Strax efter lunch hade man kommit fram till punkt 24b ”Styrelsens förslag att upplösa Svenska Revisorsamfundet SRS”.

Först ut var SRS ordförande Per-Olof Andersson. Han förordade samgåendet mellan FAR och SRS.

– Vi ska inte skapa ett nytt SRS. Eller ett nytt FAR. Utan en helt ny organisation, lovade han och hoppades att den nya organisationen bl.a. ska bli stark på lokalplanet – både vad gäller ekonomi och hög aktivitet. Han vill också gärna se fler kvinnor på olika poster i organisationen.

– Vi har gott om kunniga kvinnor i SRS, påminde han de drygt hundratalet SRS-555 medlemmar som kommit till stämman i Göteborg.

Per-Olof Andersson förklarade att alla har varit välkomna med sina åsikter i den debatt som förts om samgående eller inte samgående. Han menade samtidigt att ett ja skulle ge en stark röst i omvärlden för branschen, och att medlemsnyttan skulle säkras för både stora och små revisionsföretag.

Just dessa två skäl för att säga ja till ett samgående, fördes också fram av FAR:s generalsekreterare Dan Brännström när han talade på SRS:s stämma.

– Vi är en utsatt bransch. Ivern att reglera oss har blivit allt större, menade Dan Brännström och räknade sedan upp en rad aktuella frågor där en gemensam organisation ”bättre kan tillvarata branschens intresse”.

– Det är viktigt i en ny organisation att vi blir bättre på att kommunicera den stora nyttan med branschens tjänster. Kommunicera, kommunicera och kommunicera ... här måste vi bli bättre, sa Dan Bränn ström och ansåg vidare att den nya organisationen också ska bli bättre på att hjälpa små och medelstora byråer.

– Jag är för ett samgående men inte helt komfortabel med processen [som lett fram till dagens omröstning]. Medlemmar är oroliga, inte för sin person utan för sin näring, förklarade Mats Olsson, Adrian & Partners i Göteborg.

Han pekade på kulturskillnader i de två organisationerna – centraliserad mot decentraliserad.

– I FAR kretsar mycket kring Träff – i SRS träffas vi mycket i våra kretsar.

Mats Olsson syftade förstås på FAR:s ordförande Lars Träff. Den kulturskillnad som han påtalade återkom i flera inlägg. Åsikter som yppades var allt från att det finns ett vi-och-dom-tänkande, via vi ska lära av varandra, till ”FAR ser fram emot vår kultur”. Den senare åsikten framfördes av tidigare SRS-ordföranden Leif Edling, Edlings Revision i Hudiksvall.

– Vi som arbetar med små företag är bra på att hantera kulturkrockar, försäkrade Bengt Skough, Ernst & Young i Kristianstad.

En oro för att de stora byråerna ska få allt för stort inflytande i den nya organisationen, löpte som en röd tråd i anförande efter anförande under stämman i Göteborg.

– Jag röstar ja därför att vi tillsammans – i en stark branschorganisation – kan åstadkomma bra resultat som är till nytta för oss alla, sa Klas-Erik Hjorth, Linde bergs Grant Thornton i Sundsvall.

– Jag tror att de stora [byråerna] har för mycket med sitt eget för att bry sig om SMP, menade Lars V Hultgren, Revisors ringen i Karlstad och tillade:

– Jag är inte intresserad av att bli toppstyrd.

Lars V Hultgren och flera av SRS-medlemmarna som tog till orda under stämmodebatten framförde kritik mot kvotering av storbyrårepresentanter till den nya organisationens styrelse. Kontentan av kritiken var att de stora byråerna borde klara av att få platser i styrelsen på vanlig väg, inte via kvotering.

Debatten kretsade mycket kring de små revisionsbyråernas villkor och krav på en branschorganisation. Kommer småbyråsektionen [i den nya organisationen] att få nog med resurser, frågade Marianne Sandberg, Marianne Sandberg Revisionsbyrå i Linköping. SRS:s vd Martin Johansson svarade att han inte visste om så blir fallet. Han förklarade att man ännu inte kommit tillräckligt långt i samtalen om hur resurserna ska fördelas. Men att intentionerna är goda.

– Mer än 70 procent av revisionsbyråernas verksamhet rör SME, förklarade FAR:s ordförande Lars Träff då han tog till orda.

– Jag har jobbat med egen verksamhet i 25 år och är nu sedan åtta år på större byrå. Och jag har upptäckt att vi alla jobbar med samma frågor och behöver samma sak, förklarade Peter Fäldt, Lindebergs Grant Thornton i Uppsala.

Han menade att SRS-medlemmarna bör se möjligheter i ett samgående istället för att vara rädda. Av samma åsikt var Helena Adrian, Adrian & Partners i Göteborg, som sedan ett antal år är aktiv i både SRS och FAR. Hon förklarade att hon tänkte rösta ja ”med viss tveksamhet” och la till en brasklapp:

– Vi ska lära FAR hur man gör när man driver en förening!

Text och foto: Elisabeth Precht